KEHOP-5.3.1-17-2017-00006

ÜDVÖZÖLJÜK OLDALUNKON!

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Iroda Nonprofit Kft. és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül “Távhővezeték korszerűsítés, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” címmel, sikeresen nyújtott be pályázatot.

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 3.440.666.898 forint. A támogatás mértéke 50%.

 

A PROJEKT CÉLJA

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosítószámúprojekt keretein belül FŐTÁV Zrt. távhővezeték szakaszok korszerűsítését, új vezetékszakaszok kialakítását és új fogyasztók távhővezeték-hálózatra kapcsolását valósítja meg, továbbá hőkörzetek összekapcsolását végzi.

 

PROJEKT LEÍRÁSA, PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátása túlnyomórészt földgázzal üzemelő hőtermelő berendezések segítségével történik. A pontforrások magas száma hátrányosan befolyásolja a levegő szennyezettségi szintjét. A Távhőfejlesztési cselekvési tervben foglaltak szerint számos előnnyel jár az új fogyasztók távhőrendszerbe történő kapcsolása, a FÖTÁV Zrt. ezért jelen pályázatban részletezett létesítmények irányába új távhővezeték párok kialakítását tervezi.

A projekt fontos része a meglévő távhővezetékek korszerűsítése is. A primer vezetékhálózat elemei, a távhővezetékek jelentős része elavult, fajlagos hőveszteségük magas. A hőveszteségek csökkentése és a vezetékekhez tartozó szerelvények megújítása ezért elengedhetetlen, amely beavatkozás jelentős energiamegtakarítást eredményezhet.

 

PROJEKT ELEMEK

  • Távhőkörzetek összekapcsolása, új fogyasztók hálózatra kapcsolása

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátását túlnyomórészt földgázzal üzemelő hőtermelő berendezések látják el. A pontforrások magas száma hátrányosan befolyásolja a levegőszennyezettség szintjét is.

További fontos feladat a távhőkörzetek összekapcsolása, hogy a hőtermelés, hőelosztás flexibilisebben, költség-, és energiahatékonyabb módon valósulhasson meg. A budapesti hőgyűrű lényege a szigetszerűen működő távhőrendszer egységesítése, a meglévő távhővezeték-hálózat összekötése. A hőgyűrű létrehozásának fontos eleme a Kispest–Angyalföld stratégiai gerincvezeték kiépítése, benne a Városliget és környékének meglévő és új közintézményeinek hálózatra kapcsolása. Elsőként 2018 decemberében, a Liget Budapest Projekt keretében megújult Olof Palme Házat kapcsolják a távfűtési hálózatra, ahogyan később a Fővárosi Állat- és Növénykertben épülő biodómot, az új múzeumokat és tervezetten a további kulturális létesítményeket, valamint a közeli gimnáziumokat is.

Az új fogyasztók távhőrendszerbe történő kapcsolása többek között Budapest levegőminőségét is javíthatja. A FŐTÁV Zrt. új távhővezeték párokat hoz létre, ami az energetikai korszerűsítések miatt csökkenő fogyasztásból fakadó hőpiac-zsugorodást kompenzálhatja.

A fejlesztésekkel megközelítőleg 96 244 GJ/év fosszilis tüzelőanyagból származó tüzelőhő elmaradásával lehet számolni.

  • Meglévő távhővezeték korszerűsítése

A primer vezetékhálózat elemei, a távhővezetékek jelentős része elavult, fajlagos hővesztéségük részben a környezeti hatások miatt, részben a korunk elvárásainak nem megfelelő anyagok, rétegrendek miatt magasnak mondható. A hőveszteségek csökkentése, és a vezetékekhez tartozó szerelvények megújítása ezért elengedhetetlen, amely beavatkozás jelentős energia megtakarítást eredményezhet.
Az éves hőenergia-veszteség az érintett távhővezeték szakaszokon a fejlesztés előtt: 13 654 GJ/év. A fejlesztés eredményeképpen hőenergia veszteség csökkenés jelentkezhet, így éves szinten: 10 252 GJ/évvel kisebb hőveszteséggel lehet kalkulálni. A fejlesztés 8 758 GJ/év tüzelőhő megtakarítást eredményez a távhőtermelő egységekben.

 

ESEMÉNYEK

Támogatási szerződés megkötése:

2017.12.27.

Kiviteli szerződések megkötése:

 

A projekt megvalósítás megkezdésének időpontja:

2017.12.27.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja:

2019.11.01-ig

Jelenleg folyó munkálatok:

tervezési és kivitelezési munkálatok zajlanak

 

RENDEZVÉNYEK

Projektnyitó rendezvény:

2018.12.11.  12:00

Anonymus Bar & More Cafe

1146 Budapest, Kós Károly stny. 1. Vajdahunyad vára

Ünnepélyes projektzáró rendezvény:

2019. IV. negyedév (tervezett időpont)

 

SAJTÓSZOBA

Sajtókapcsolati elérhetőség:  sajto@fotav.hu

Letölthető anyagok:

Projektnyitó rendezvény sajtóközlemény

Projekt tájékoztató anyag (szórólap)

Sajtóközlemény 2019. 01. 30.

Projekt tájékoztató anyag 2019. március

Projekt tájékoztató anyag 2019. április-május

Projekt tájékoztató anyag 2019. június

Projekt tájékoztató anyag 2019. július

 

KAPCSOLAT            

FŐTÁV Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postacím: 1509 Bp., Pf. 9.

Telefon: +36 1 700 7000; Fax: +36 1 206 1545;

pr@fotav.hu

www.fotav.hu

 

NFP Nonprofit Kft. 

Xenter 13 Irodaház 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6

Telefon: +36 1 239 04 20

nfp@nfp.hu

www.nfp.hu

2018.12.11_12.00_Projektnyitó rendezvény

2018.12.11_12.00_Projektnyitó rendezvény
Galéria fotó
Galéria fotó
Galéria fotó

B.TIPUSU.TABLA

B.TIPUSU.TABLA
Galéria fotó

Projekt fotók

Projekt fotók
Galéria fotó
Galéria fotó
Galéria fotó
Galéria fotó
Galéria fotó
Galéria fotó
Galéria fotó
Galéria fotó
Galéria fotó
Galéria fotó
Galéria fotó
Galéria fotó
Galéria fotó
Galéria fotó