Hibaelhárítás

Anyagmentes, illetve kis értékű anyag felhasználásával végzett szolgáltatásaink

Bejelentett hibák helyszíni kivizsgálása, a fűtési hálózat anyagfelhasználás nélkül elhárítható hibáinak kijavítása, illetve vészhelyzet esetén az elhárításhoz elengedhetetlenül szükséges anyagfelhasználást is igénylő munkák elvégzése az épületben lakók folyamatos hőszolgáltatása érdekében.

 • Alap és felszállóvezeték lyukadása esetén az azonnali hibaelhárítás során a vezetékszakasz gyors hibaelhárítása, a végleges javítás a lakóközösség feladata.
 • Elzáró szerelvény javítása, tömítetlenségek megszüntetése.
 • Hőleadó berendezés lyukadása esetén az azonnali gyorsbeavatkozás elvégzése (dugózás, átkötés).
 • Fogyasztói tájékoztatás.
 • Szekunder fűtési rendszer ürítése, töltése (díjmentes nyári ürítés-töltés, díjfizetői, képviselői igényre ürítés-töltés, ha a kivitelezést nem leányvállalatunk végzi).

Kiszállási díj

Kiszállási díjat abban az esetben számláz a Szolgáltató, amennyiben a Fogyasztó/Díjfizető által igényelt kiszállás során megállapítást nyer, hogy a meghibásodás a Díjfizető (lakó), a lakóközösség, egyéb tulajdonosi közösség vagy intézmény rendszerében található, és nem a hőközpontban.

A kiszállási díj összege 10 400 Ft + Áfa (27 %), azaz összesen bruttó 13 208 Ft, amely a kiszálláson túl magában foglalja a kis anyagköltségű hibaelhárítást is.


Ahogyan arról a Társaság számos korábbi alkalommal (hírleveleiben, sajtóközleményeiben és hirdetéseiben) beszámolt, a FŐTÁV Zrt. üzemeltetési felelőssége a hőközpontig tart. A hőközponton túl a fűtési és melegvíz rendszer (csövek, radiátorok stb.) állapotáért, azok üzemeltetéséért, így a meghibásodások javíttatásáért az épület tulajdonosa a felelős. Amennyiben a hibaelhárítás számlázandó anyag felhasználását teszi szükségessé és az a helyszínen nem áll rendelkezésre, úgy a fogyasztóval egyeztetett időpontban végezzük el.


Mikor nem kell kiszállási díjat fizetni?

 • Amennyiben a meghibásodás az épület hőközpontjában keletkezett, hőközpontjához tartozó berendezésekben keletkezett;
 • amennyiben a hiba az épület központi légtelenítő rendszerében keletkezett, ill. a hiba központi légtelenítéssel elhárítható, és a bejelentő lehetőséget ad a hibaelhárítás elvégzésének az ellenőrzésére.
 • amennyiben a hiba a tágulási tartályban jelentkezett, nem kell kiszállási díjat fizetni.

Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződéssel nem rendelkező lakóközösségek esetében KISZÁLLÁSI DÍJAT az alábbi esetekben számít fel a FŐTÁV:

 • Az épületben, a hőközponton túli fűtési, ill. használati melegvíz csővezetéken keletkező meghibásodás (pl. vízelfolyás, csöpögés stb.), mind a lakásokban, mind pedig a közösségi területeken (pl. lépcsőház);
 • épületrészekben, lakásokban található fűtési, ill. használati melegvíz csővezeték meghibásodások gyorsjavítása;
 • radiátor meghibásodások gyorsjavítása;
 • radiátor termoszelep meghibásodások gyorsjavítása;
  épületrészekben, lakásokban történő légtelenítés esetén.

Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződéssel elkerülhető a kiszállási díj!

A kiszállási díj bevezetésével egyidejűleg – mintegy alternatívát biztosítva a lakossági fogyasztóknak az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatásokra – a lakóközösségek képviseleteinek lehetőségük van úgynevezett "Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződést" kötni.

A kiszállási díj minden esetben a hibát bejelentő személyt terheli.

A bejelentés során a bejelentő azonosításához a következő adatok megadása szükséges: születési idő és hely, anyja neve.
Anyagfelhasználással végzett szolgáltatásainkat előzetesen adott és elfogadott árajánlat alapján végzi társaságunk:

 • Szekunder fűtési rendszer ürítése, töltése.
 • Hőleadó berendezés le- és felszerelése (festés, csempézés, stb. miatt).
 • Hőleadó berendezés lyukadás miatti cseréje.
 • Radiátor szelep cseréje, kötésének átalakítása.
 • Felszállóvezeték lyukadás miatti részleges cseréje.
 • Strangelzárók, szabályozók javítása és cseréje.
 • A fűtési rendszer egyéb vízelfolyást okozó (pl. csőtörési) hibáinak kijavítása.
 • A fenti munkálatokkal kapcsolatos ajánlat kérésükkel, kérjük, keressék ügyfélszolgálati csatornáinkat: http://www.fotav.hu/hu/ugyfelszolgalat
   
  Letölthető nyomtatványok:
  Ürítés-töltés megrendelő

Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződés

Az átalánydíjas üzemeltetést támogatás díja 200 Ft + Áfa (27 %), azaz bruttó 254 Ft / hó / lakás, a szerződést a lakóközösség képviselete jogosult megkötni a FŐTÁV-val. A szerződéssel rendelkező lakóközösségeknek a FŐTÁV biztosítja a hőközponton túli rendszeren keletkezett hiba bejelentése esetén a kiszállást, a fűtési és a használati melegvízhálózat elemeinek meghibásodásából adódó gyorsjavítást, a fűtési/használati melegvízhálózat légtelenítését, illetve a fűtési és a használati melegvízhálózat alulfűtést és túlfűtést okozó problémáinak behatárolási javítását. A szolgáltatások kiterjednek az egyes épületrészekre, lakásokra, közösségi terekre. Ebben az esetben a lakóknak nem kell külön kiszállási díjat fizetni.


Miért érdemes Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződést kötni?

A szerződéssel rendelkező lakóközösségeknek a FŐTÁV Zrt. térítésmentesen biztosítja:

 • a hőközponton túli rendszeren (pl. fűtési és használati melegvíz csővezetéken) keletkezett hiba bejelentése esetén a kiszállást;
 • a fűtési és a használati melegvízhálózat elemeinek (pl. radiátor) meghibásodásából adódó gyorsjavítást;
 • a fűtési/használati melegvízhálózat helyi légtelenítését az épületrészekben, lakásokban;
 • a fűtési és a használati melegvízhálózat alulfűtést és túlfűtést okozó problémáinak behatárolási javítását.
 • A szolgáltatások kiterjednek az egyes épületrészekre, lakásokra, közösségi terekre.
 • Ebben az esetben a lakóknak nem kell külön kiszállási díjat fizetni.

 Most kedvezménnyel köthet ÁÜTSZ szerződést!


A FŐTÁV Zrt. az Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződéssel (ÁÜTSZ) rendelkező, vagy ilyen szerződést újólag kötő felhasználók (társasházak, lakásszövetkezetek) részére 2014. szeptember 1-jétől kedvezményt (árengedményt) nyújt az ÁÜTSZ-listaárból. Az érvényesítendő kedvezmény (árengedmény) mértéke évente attól függően változik, hogy az adott épületben (felhasználási helyen) az év egy meghatározott időpontjában a díjfizetők (hővételezési hely) hány százaléka hátralék nélküli részszámlás díjfizető a következők szerint:

 • ha az adott épületben a hátralék nélküli részszámlázás szerinti díjfizetők aránya 51 és 70% közötti, akkor az árengedmény mértéke 10%,
 • ha az adott épületben a hátralék nélküli részszámlázás szerinti díjfizetők aránya 71 és 80% közötti, akkor az árengedmény mértéke 20%,
 • ha az adott épületben a hátralék nélküli részszámlázás szerinti díjfizetők aránya 81% és 90% közötti, akkor az árengedmény mértéke 30%,
 • ha az adott épületben a hátralék nélküli részszámlázás szerinti díjfizetők aránya 91% feletti, akkor az árengedmény mértéke 40%.

További tájékoztatásért forduljon személyes, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkhoz!