17. Jogorvoslati tájékoztatás

Amennyiben Társaságunk panaszkezelését  nem fogadja el, vagy kifogása merült fel azzal kapcsolatban, akkor az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért

  • Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (1051 Budapest, Sas u. 19., E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu, Telefon: 06 (1) 450 25 98)
  • Budapest Főváros Főjegyzője (Főjegyzői Iroda, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Internetes elérhetőség: http://budapest.hu, Telefon: 06 (1) 327 14 54)
  • Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf: 88.,  E-mail cím: ugyfelszolgalat@mekh.hu , Telefon: 06 (1) 459 77 40
  • Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III/310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Telefon: 06 (1) 488 21 31, Fax: 06 (1) 488 21 86). Amennyiben az Ön lakó-/tartózkodási helye nem Budapesten található, a területileg illetékes Békéltető Testület elérhetőségét honlapunk http://www.fotav.hu/panaszugyek-kezelese-reszletek találja meg.