Mik is azok a hődíj nélküli (energiavásárláson felüli) indokolt költségek?

A legnagyobb tétel a 30 milliárd forintot meghaladó eszközállomány fenntartásának, felújításának és karbantartásának költsége.
Egyéb, az alapdíjban kalkulálandó állandó költségeink: a dolgozók munkabére, a vállalat általános fenntartási költségei, adók, illetékek, kamatok és a díjbeszedés költségei stb. Ezek az állandó költségek gyakorlatilag a hőforgalomtól függetlenek, és nemcsak a fűtési időszakban merülnek fel, hanem folyamatosan, az egész év során.
A jog - a természetes monopóliummal való visszaélés elkerülésére - a szolgáltató számára szigorú ellátási kötelezettséget szab meg. Ez többek között azt jelenti, hogy a távhőszolgáltató (még -15 Celsius-fokos külső hőmérsékletnél is) köteles megfelelő fűtést biztosítani, illetve bármely évszakban éjjel-nappal meleg vizet szolgáltatni. Az ellátási biztonság ilyenfajta garantálásának előfeltétele, hogy a megfelelő kapacitás - mindenkor - rendelkezésre álljon. Ha úgy tetszik, ennek az ára az alapdíj.
 
Fogyasztóink valószínűleg nem teljes körben tájékozottak arról, hogy a szolgáltatott hőenergia 2/3-át erőművektől vásároljuk. Társaságunk azonban nem tetszőlegesen (alkalmilag) vásárolhat hőt, illetve gázt, hanem egy évre leköt bizonyos teljesítményt, amelyet - garantáltan igénybe vehet. Ezért azonban ugyancsak alapdíjat (teljesítménydíjat) kell fizetnie.
Tapasztalhatta a lakosság, hogy egyéb, állandóan rendelkezésre álló szolgáltatók is alapdíjat számolnak fel. (Pl.: a T-Com de a FŐGÁZ Zrt. is 1999. júliusától. Teljesen indokolt lenne egyébként az áramtarifáknál is az alapdíj alkalmazása).
Az alapdíj tehát nem FŐTÁV Nonprofit Zrt. specialitás, de nem is magyar találmány.