Nem ért egyet a számláján található hődíjfelosztási szorzóval?

Kérjük olvassa el, mi ilyen esetben a teendő.
Az Ön számláján az alapdíj mellett kiszámlázásra kerül a felhasznált szolgáltatásnak megfelelően a fűtési  és/vagy melegvíz felmelegítési szolgáltatás hődíjat.

A hődíjat az alábbi tényezők alapján számítjuk:

  • épületük hőfogyasztása, amelyet a hőközponti hőmennyiségmérőn mérünk
  • közös képviselő által megadott díjfelosztási arány (számlán szorzótényező), amely azt határozza meg, hogy
  • az összes hőfogyasztásnak hány százaléka esik az Ön lakására
  • egységár
  • áfa

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. a hőközpontban mért hőmennyiséget és annak díját a vonatkozó jogszabályok alapján a közös képviselet által megadott és aláírt díjszétosztási arányok alapján osztja szét és számolja el. Az egyes lakásokban levő költségosztók (fűtési költségosztó, mellékvízmérő) adatait a közös képviseleteknek van lehetősége figyelembe venni a díjszétosztási arányok meghatározásánál.

Amennyiben Ön nem ért egyet a számláján lévő fűtési és/vagy melegvíz szorzótényezővel, úgy kérjük, egyeztessen épületük közös képviselőjével, mert csak ő jogosult azt felénk módosítani.

Fűtési és melegvíz hődíj esetén lehetőség van arra, hogy a közös képviselő a költségosztókon és/vagy melegvízmérőn mért adatok alapján akár havonta-kéthavonta rendelkezzen a szorzótényezők módosításáról. Ezen lehetőséggel számos lakóközösség képviselője él, és az ilyen épületekből igen ritkán regisztrálunk hődíj elszámolással kapcsolatos ügyfélbejelentést, reklamációt.

A fűtési hődíjak esetében azon épületeknél, ahol a fűtési költségosztók felszerelésre kerültek, a közös képviselők jellemzően évente egy alkalommal módosítják a fűtési szorzótényezőket a költségosztók kiértékelésének megfelelően. Számukra lehetőség van arra, hogy kérjék a költségosztók alapján történő utólagos elszámolást, erre vonatkozóan szerződést kell a közös képviselőknek kötniük társaságunkkal.

Amennyiben az Önök épülete rendelkezik ilyen utólagos elszámolási szerződéssel, úgy az elszámolási időszakokon belül nem módosítható a fűtési szorzótényező, csak az elszámolási időszak váltásakor. Ha az elszámolási időszakon belül lényeges változás következik be a fűtési hőfelhasználásban, pl. tartós távollét miatt nem tartózkodnak a lakásban, ezért a radiátorok hőfokszabályozóját letekerik, ez az időszak végén az utólagos elszámolás során fog rendeződni.

Praktikus tanács: Abban az esetben, ha az Önök melegvíz felhasználásában áll be változás (pl. tartós távollét, vagy a lakásban lakók létszámának megváltozása miatt), azt minden esetben jelezzék a közös képviselőnek, hogy időben tudjon a FŐTÁV Nonprofit Zrt. felé intézkedni a melegvíz szorzó megváltoztatásáról.

Ügyfélszolgálataink, contact centerünk természetesen bármilyen hődíjelszámolással kapcsolatos kérdés esetén állnak kedves ügyfeleink rendelkezésére, azonban a fentiek alapján arra nincs módunk, hogy a díjfelosztási százalékokat lakói bejelentésre, reklamációra módosítsuk. Ezt még abban az esetben sem tehetjük meg, ha dokumentáltan igazolni tudják azt, hogy pl. adott időszakban nem volt a lakásban melegvízfelhasználás. A későbbi számlázási problémák elkerülése érdekében erről mindig időben egyeztessen a lakóközösség képviselőjével, és kérje, hogy jelentse be a Főtáv felé a változást.

A lakóközösségek képviselőinek, amennyiben azt igénylik, munkatársaink minden segítséget megadnak a díjszétosztási arányok meghatározásához, módosításához.

Köszönjük együttműködésüket!