Nem FŐTÁV Nonprofit Zrt. tulajdonú hőközpontok üzemeltetése

Idegen tulajdonú hőközpontok üzemeltetésével kapcsolatos Gyakori Ismételt Kérdések

 

Az üzemeltetési tevékenység kiterjed az épület fűtési és/vagy használati melegvíz rendszerére?

Nem, a tevékenység kizárólag a hőközponti berendezések és a hozzájuk technológiailag közvetlenül köthető központi légtelenítő berendezés/ek/re terjed ki.

 

Mi a fűtési időszak értelmezése?

A távhőszolgáltatásról szóló törvényt kiegészítő kormányrendelet értelmében fűtési időszak az év szeptember 15. napjától a következő év május 15. napjáig terjedő időszak.

 

Mi minősül központi légtelenítőnek?

Két vagy több légvezeték által megtáplált olyan légedény, melynek légtelenítő (lefúvató) csonkja és szerelvénye a hőközpontba került visszavezetésre Nem minősül központi légtelenítőnek az épület közös használatú helyiségében, azaz a FŐTÁV Nonprofit Zrt. számára nem közvetlen hozzáféréssel biztosított légedény lefúvató csonkja és szerelvénye.

 

Mit jelent az anyagfelhasználás nélküli kisebb karbantartási tevékenység?

Olyan tevékenység, mely a hőközponti fűtési és/vagy melegvíz berendezéseken végzett esetei hibajavítás, melyhez nem szükséges fődarab vagy annak részegységi cseréje, pótlása, a hiba - például a szivárgás egy szelep tömítő szelencéjének meghúzásával – egyszerű módon javítható.

 

Ki és milyen mélységben végzi a fűtési és/vagy melegvíz szabályozó műszer/ek üzemeltetését? (választható tevékenység)

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. a már jelenleg is üzemszerűen működő és alapjelként a jelenlegi épület üzemeltetője vagy megbízottja által már korábban beállított szabályozó műszereken eseti, a megrendelő által meghatározott mértékű beállítás korrekciókat végez el. Az alapjelként, illetve a módosítás eredményeképpen kialakuló épületen belüli hőmérsékletek ellenőrzése, illetve az ehhez szükséges hőfokméréseket továbbra is Ön/Önök végzi/k el.

 

Az időjárástól függően többször is indítható és leállítható a fűtési szolgáltatás?

Az alaptevékenységen belül foglaltak szerint a fűtési időszak elején egy alkalommal, valamint a fűtési időszak végén is egy alkalommal a szolgáltatás indítását és leállítását az üzemeltetési díj magában foglalja. Ezen túlmenőn minden további indítás vagy leállítás térítésköteles az üzemeltető felé. Azonban az épület hőkarakterisztikájához megfelelően illesztett szabályzási görbe, illetve a mindenkori külső hőmérséklet vezérlőjelével üzemelő szabályozás esetén nincs szükség a fűtési időszakon belüli többszöri indításra és leállításra.

 

Helyi légtelenítéseket is magában foglal az üzemeltetés?

Nem, az üzemeltető FŐTÁV Nonprofit Zrt. csak és kizárólag a hőközpontban vagy az épület közös használatú, és ahhoz közvetlen hozzáférést biztosító központi légtelenítőket üzemelteti, a például felszállóvezeték tetején, vagy radiátorokon lévő- helyi légtelenítő berendezések üzemeltetését nem végzi el. Amennyiben azonban az épület gépészeti rendszerének üzemeltetését ellátó cég vagy magánszemély többszöri helyi légtelenítéseket végez, úgy az igényelheti az üzemeltető FŐTÁV Nonprofit Zrt. általi, hőközponton keresztüli fűtési rendszer utántöltést és központi légtelenítést. Azonban sorozatos és nagyszámú helyi légtelenítések esetén, amelyek a rendszer tömörségi problémájára vezethetők vissza, úgy az üzemeltető FŐTÁV Nonprofit Zrt. az indokolatlan nagyszámú kiszállások okán megtagadhatja a további üzemeletetést a rendszer Ön/Önök vagy alvállalkozója általi javításáig. Extrém esetben üzemeltető élhet a szerződés felmondási jogával.

 

Milyen időszakonként szükséges nyomáspróbát végezni/végeztetni?

Minden év fűtési időszaki kezdetéig (szeptember 15.) el kell végezni/végeztetni a nyomáspróbát. Sikeres nyomáspróba és jegyzőkönyvének hiányában feltételezhető a hőközponti berendezések szolgáltatásra, illetve a biztonságos és folyamatos üzemeltetésre való alkalmasság hiánya, ezért a FŐTÁV Nonprofit Zrt. a hőközpontot adott esetben ki is zárhatja a távhőszolgáltatásból, az üzemeltetési szerződés azonnali egyoldalú és jogszerű felmondásával együtt.

 

Az üzemeltető FŐTÁV Nonprofit Zrt. elvégzi a pl. hűtési fagyálló körök utántöltését is?

Nem, az üzemeltetési tevékenység nem foglalja magában az épület speciális épületgépészeti berendezéseinek üzemeltetéséhez szükség speciális anyagok, adalékok stb. utántöltésének anyag és munkadíját.

 

A hőközpont takarítását ki végzi?

A hőközpontot az üzemeltető részére Ön/Önök takarított állapotban adja/adják át. Az átadáskor az üzemeltető FŐTÁV Nonprofit Zrt. igénye, hogy a hőközponti helyiséget tiszta állapotban, a technológiával nem összefüggő anyagok felhalmozása, raktározása nélküli állapotban vegye át. Ezt követően a berendezések üzemeltetésével összefüggésben az Ön/Önök által végzett munkálatok során keletkező hulladékok eltávolítása az Ön/Önök feladata.

Jellemzően milyen napszakban végzi FŐTÁV Nonprofit Zrt. az üzemeltetési tevékenységet?

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. munkatársai hétköznap 8-15 óra között végzik az alapvető üzemeltetéssel járó munkálatokat. A fűtési szolgáltatás indítása és/vagy leállítása hétköznap és hétvégén is történhet.

 

Hogyan kell a Megrendelőnek biztosítani a FŐTÁV Nonprofit Zrt. munkavállalói számára a hőközpontba való mindenkori bejutást?

Amennyiben az intézmény eredendően is rendelkezik 24 órás biztonsági- vagy portaszolgálattal, úgy az üzemeltető FŐTÁV Nonprofit Zrt. munkatársai részére a mindenkori akadálymentes bejutás biztosítható. Ennek hiányában az üzemeltető FŐTÁV Nonprofit Zrt. részére a hőközponti, illetve szükség esetén az ahhoz való eljutás érdekében az érintett helyiségek ajtainak kulcsmásolatának jegyzőkönyvezett átadása szükséges.

 

Milyen kezdődátummal köthető a FŐTÁV Nonprofit Zrt.-vel üzemeltetési szerződést?

Fűtési és melegvíz hőt szolgáltató hőközpont esetén bármikor, a csak fűtést szolgáltató hőközpont esetén javasolt az év augusztus 1-től, mivel az alaptevékenység tartalmazza a fűtési időszak előtti hőközpont felkészítését, valamint választható tevékenységként Ön/Önök igényelhetik a fűtési időszak előtti – a felhasználó részéről eredendően is kötelező -nyomáspróbát. Amennyiben jelenleg más vállalkozóval, céggel vannak szerződéses jogviszonyban a hőközpont üzemeltetésére vonatkozóan, úgy javasolt az arra vonatkozó jelenlegi szerződés hatályának, felmondási idejének vizsgálata.

 

Nagyságrendileg mekkora üzemeltetési díjra számíthatunk?

Az Ön/Önök részére megküldött megkereső levelünkhöz mellékeltük az Üzemeltetési Szerződés mintáját. A szerződés tartalmaz alap- és választható tevékenységeket. Amennyiben Ön/Önök megküldik számunkra, hogy milyen szolgáltatásokat igényelnek, úgy annak alapján helyszíni közös szemle során kerül meghatározásra a tevékenységhez szükséges munkaóra, és annak rezsióradíjjal való szorzatát ajánljuk meg az üzemeltetési tevékenység díjaként.

 

A fűtési rendszer utántöltésének víz- és csatornadíját tartalmazza az üzemeltetési díj?

Amennyiben a fűtési rendszert az abban lévő hőleadók anyaga miatt hálózati hideg vagy melegvízzel kell utántölteni, úgy annak díja az épület vízbekötési főmérőjének díjfizetői számláján jelenik meg, ezért azt az üzemeltetési díj nem tartalmazza.

Amennyiben a fűtési rendszert lágyított (primer) forróvízzel szükséges utántölteni, úgy annak díja az üzemeltető FŐTÁV Nonprofit Zrt.-nél jelentkezik, melyet az üzemeltetési díj tartalmaz.

 

Milyen dokumentumok alapján történik a számlázás?

Az üzemeltetési díj számlázása az Üzemeltetési Szerződés alapján történik. A FŐTÁV Nonprofit Zrt. által elvégzett üzemeltetési tevékenység a hőközpont hőfogadójában lévő ún. Hőközponti Üzem Napló-ban (HÜN) kerül rögzítésre, melyet Ön/Önök képviselője aláírásával ellenjegyez.

 

Milyen időközönként kell az üzemeltetési díjat megtéríteni?

Függetlenül attól, hogy az Ön/Önök hőközpontja fűtési és/vagy melegvíz szolgáltatást nyújt, az üzemeltetési díj éves díj, amely 12 egyenlő részre bontva, havonta kerül kiszámlázásra.

 

Milyen tevékenységért kell a helyszínen fizetni?

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. sem a hőközponti üzemeltetéssel, sem egyéb tevékenységeivel kapcsolatban nem alkalmaz helyszíni készpénzfizetési számla kiegyenlítést.