Fizetési emlékeztetők

Társaságunk minden díjfizetőjének és fogyasztójának folyamatosan figyelemmel kíséri folyószámláját. Az esetleges nem fizetés tényét jelezzük a fizetésre kötelezettnek.

Fizetési módok

Ismerkedjen meg az egyenletes díjfizetéssel!

Részletfizetési megállapodás

Ha valamilyen okból az elmúlt időszakban nem tudta számláit fizetni lehetősége van részletfizetést kérni.

Tartozás engedményezése DHK Zrt. Részére

Amennyiben valamely díjfizetőnk lejárt határidejű tartozása eléri a 60 napot, és ezen időn belül nem sikerült vele részletfizetési megállapodást kötnünk, úgy felgyűlt hátralékát (tehát a 60 napon belülit is) Társaságunk a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére engedményezi.