Korai követeléskezelés

A 40 napon túli lejárt számlatartozások korai követeléskezelési tevékenység céljából átadásra kerülnek az Immodus Zrt. részére, aki szerződéses partnere az EX-ID Zrt. közreműködésével telefonon, sms üzenetben, felszólító levél útján, valamint személyesen keresi fel ügyfeleinket a számlatartozások rendezése érdekében. A kezelési idő, az esedékességet követő 41. naptól 160. napig tart.
A fenti tevékenységek során az Immodus Zrt. munkavállalói és szerződéses partnerük, az EX-ID Zrt. képviselői készpénz átvételére, részletfizetési megállapodás megkötésére nem jogosultak.

Immodus Zrt. elérhetőségei:
IMMODUS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely címe: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Telefon: +36-1-700-7070
E-mail cím: immodus@immodus-zrt.hu

EX-ID Zrt. követeléskezelési elérhetőségei:
Tel: +36-1-501-0300
E-mail: tavhokintlevoseg@ex-id.hu
Honlap: www.ex-id.hu
Postacím: 1122 Budapest, Városmajor utca 13. 3. emelet

A 2011. évi CXII. törvény -„az információs önrendelkezési jogról és a információ szabadságról”- alapján a fenti tevékenység adatkezelői jogosultságot nem jelent sem az Immodus Zrt., sem szerződéses partnere, az EX-ID Zrt. részére. Csak adatfeldolgozási tevékenység végzésére jogosultak a szerződéses partnerek.


Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-125271/2017

FŐTÁV Zrt.