Történet

A FŐTÁV Zrt.

Budapest Főváros Önkormányzata - mint tulajdonos - a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény és az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény rendelkezései alapján 1994. június 1-jei hatállyal Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság (FŐTÁV Rt.) cégnéven, a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Távfűtő Művek általános jogutódjaként, határozatlan időtartamra 100%-ban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságot alapított.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXII. törvény 156.§ (2) bekezdése módosította a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény részvénytársaságok elnevezéséről szóló szakaszát. Ennek megfelelően társaságunknak a működési formájának megfelelően, cégnevében fel kell tüntetni a "zártkörűen működő részvénytársaság" megnevezést, illetve annak "zrt." rövidítését. A módosító törvény hatálybalépését megelőzően a cégjegyzékbe már bejegyzett részvénytársaságoknak a névváltoztatást a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, de legkésőbb 2006. június 30-ig kötelesek alapító okiratuk módosításával biztosítani. Társaságunk 2006. február 10.-e óta használja az új típusú elnevezést.

A társaság 28 milliárd 359 millió 900 ezer forintos alaptőkéjét (jegyzett tőke) 283 599 db 100 000,- Ft névértékű névre szóló részvény testesíti meg. A részvénytársaságnál 6 tagból álló Felügyelőbizottság működik. Alaptevékenységünk és egyben elsődleges feladatunk a hőtermelés és a hőszolgáltatás, melynek keretében a saját fűtőműveinkben előállított, valamint közcélú erőművektől, illetve egyéb hőtermelőktől vásárolt hőenergiát juttatjuk el fogyasztóinkhoz.

Szolgáltatási tevékenységünket 2 üzemeltetési régió szervezeti keretben végezzük.

Észak-budapesti üzemeltetési igazgatóság

Ellátott lakások száma: 134.400 db
Hőközpontok száma: 2.056 db
Primer vezeték nyomvonalhossza: 265 km

Észak-budapesti_régió

A régió főbb hőforrásai

 • Újpesti Erőmű
 • Fővárosi Hulladékhasznosító Mű
 • Észak-budai (Kunigunda utcai) Fűtőmű, MVM
 • Újpalotai Fűtőmű
 • Füredi úti Fűtőmű
 • Rákoskeresztúri Fűtőmű
 • 2 gázmotoros erőmű
 • Pinceszeri tömbkazánház
 •  Toboz utcai tömbkazánház

 


Dél-budapesti üzemeltetési igazgatóság

Ellátott lakások száma: 103.855 db
Hőközpontok száma: 2.022 db
Primer vezeték nyomvonalhossza: 270 km

Dél-budapesti_régió

A régió főbb hőforrásai

 • Kelenföldi Erőmű
 • Csepeli Erőmű
 • Kispesti Erőmű
 • Rózsakerti Fűtőmű
 • 2 gázmotoros erőmű
 • Budafoki tömbkazánház
 • Keleti Károly utcai tömbkazánház