KEHOP-5.3.1-17-2017-00002

Tisztelt Látogatóink!

 

Az Európai Unió pénzügyi támogatásával megvalósult projektjeinkről a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. központi honlapján tájékozódhatnak.

 

BKM Nonprofit Zrt.

 

ÜDVÖZÖLJÜK OLDALUNKON!

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Iroda Nonprofit Kft.  és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül “Energiahatékonysági fejlesztések és új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” címmel, sikeresen nyújtott be pályázatot.

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 3.954.335.386 forint. A támogatás mértéke 50%.

A PROJEKT CÉLJA

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00002 azonosítószámú projekt keretein belül FŐTÁV Zrt. hőközpontok korszerűsítését, új vezetékszakaszok kialakítását, és új fogyasztók távhővezeték-hálózatra kapcsolását valósítja meg, továbbá bizonyos távhővezeték szakaszok energetikai korszerűsítését végzi.
 

PROJEKT LEÍRÁSA, PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK

A távhőrendszerbe integrálandó fogyasztók nagy része már olyan, több éve üzemelő épületben él, dolgozik, amely rendelkezik saját hőtermelő rendszerrel. Ezek a hőtermelő rendszerek túlnyomó részben hagyományos, földgáztüzelésű kazánok, amelyek a technológia fejlődése miatt elavultak, és az új tüzelőberendezésekhez képest rossz hatásfokkal üzemelnek. Az új fogyasztók egy kisebb csoportját új építésű ingatlanok teszik ki, melyekben a fűtést távhőszolgáltatás segítségével fogják megkezdeni.

A projekt fontos része a meglévő távhővezetékek korszerűsítése is. A primer vezetékhálózat elemei, a távhővezetékek jelentős része elavult, fajlagos hőveszteségük részben a környezeti hatások miatt, részben a korunk elvárásainak nem megfelelő anyagok miatt magasnak mondható. A hőveszteségek csökkentése és a vezetékekhez tartozó szerelvények megújítása ezért elengedhetetlen, amely beavatkozás jelentős energiamegtakarítást eredményezhet.

 

PROJEKT ELEMEK

 • Hőközpontok korszerűsítése
  A jelenleg üzemelő hőközpontok alkotó elemei technológiailag elavultak, a hőveszteségek, villamos veszteségek a kor színvonalához képest magasak, a modern ellenőrzés/karbantartás (távfelügyelet) lehetősége nincs mindenhol megteremtve. A villamos egységek 3 fázisú villamos motorokkal hajtott szivattyúkból állnak, amelyek nem fordulatszám szabályozásúak. A hőközpontok alkotó elemei a fent leírtakból következően korszerűsítésre szorulnak Az éves hőenergia igény a hőközpontok részéről a fejlesztés előtt: 609 304 GJ/év. A fejlesztés eredményeképpen 4% hőenergia megtakarítás jelentkezhet, továbbá 25%-al csökkenhet a villamos energia felhasználás. Így éves szinten: 24 372 GJ/évvel kevesebb hőigény jelentkezik a hőközpontok esetében, amely 20 821 GJ/év tüzelőhő megtakarítást eredményez a távhőtermelő egységekben, továbbá 16 822 kWh/év villamos energia megtakarítás prognosztizálható.
  A FŐTÁV Zrt. jelen projekt keretében Budapest tizenhárom kerületében (I., III., IV., IX., X., XI., XIII., XIV., XV., XVIII., XIX., XX., XXI.) összesen 180 hőközpontot újít fel.
   
 • Új vezetékszakaszok kialakítása, új fogyasztók hálózatra kapcsolása
  Jelenleg Budapest épületeinek hőellátását túlnyomórészt földgázzal üzemelő hőtermelő berendezések látják el.   A pontforrások magas száma hátrányosan befolyásolja a levegőszennyezettség szintjét is.

  Az új fogyasztók távhőrendszerbe történő kapcsolása többek között Budapest levegőminőségét is javíthatja. A FŐTÁV Zrt. új távhővezetékpárokat hoz létre, ami az energetikai korszerűsítések miatt csökkenő fogyasztásból fakadó hőpiac-zsugorodást kompenzálhatja. A leendő, több mint egytucatnyi új fogyasztó között szerepel az új Puskás Ferenc Stadion, a Magyar Telekom Székház, valamint várhatóan távhőhálózatra csatlakozhatnak egyéb nagyfogyasztók is, mint színházak, mozik, kórházak, felsőoktatási intézmények, hivatalok, irodaházak, lakóparkok, társasházak is. 

  A budapesti hőgyűrű lényege a szigetszerűen működő távhőrendszer egységesítése, a meglévő távhővezeték-hálózat összekötése. A hőgyűrű létrehozásának egyik legfontosabb eleme a vállalat Kéménymentes belváros programjának a végrehajtása. Ennek a programnak egyik kiemelt beruházása  az Erzsébet hídnál „ A Belváros távhőellátását szolgáló 2xDN600-as tranzitvezeték építése”, ahol jelenleg is folynak munkálatok. A FŐTÁV a távfűtést Budáról Pest belvárosába az Erzsébet híd szerkezete alatt viszi át, ezzel elsőként a Főpolgármesteri Hivatal épületét kapcsolhatják távhőre. A fejlesztésekkel megközelítőleg 91 942 GJ/év fosszilis tüzelőanyagból származó tüzelőhő elmaradásával lehet számolni.
   
 • Meglévő távhővezeték korszerűsítése
  A primer vezetékhálózat elemei, a távhővezetékek jelentős része elavult, fajlagos hővesztéségük részben a környezeti hatások miatt, részben a korunk elvárásainak nem megfelelő anyagok, rétegrendek miatt magasnak mondható. A hőveszteségek csökkentése, és a vezetékekhez tartozó szerelvények megújítása ezért elengedhetetlen, amely beavatkozás jelentős energia megtakarítást eredményezhet.

  Az éves hőenergia-veszteség az érintett távhővezeték-szakaszokon a fejlesztés előtt: 5751 GJ/év. A fejlesztés eredményeképpen hőenergiaveszteség-csökkenés jelentkezhet, így éves szinten 3586 GJ/évvel kisebb hőveszteséggel lehet kalkulálni. A fejlesztés 3064 GJ/év tüzelőhő-megtakarítást eredményez a távhőtermelő egységekben.

 

ESEMÉNYEK

Támogatási szerződés megkötése:

2017.12.27.

Kiviteli szerződések megkötése:

 

A projekt megvalósítás megkezdésének időpontja:

2017.01.18.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja:

2020.05.11-ig TSZ módosítás alatt hosszabbítás miatt, várható befejezési dátum 2023.10.01.

Jelenleg folyó munkálatok:

Kivitelezési munkálatok zajlanak

 

RENDEZVÉNYEK

Projektnyitó rendezvény:

2018.12.11.  10:00

Anonymus Bar & More Cafe

1146 Budapest, Kós Károly stny. 1. Vajdahunyad vára

 

Ünnepélyes projektzáró rendezvény:

 

2023. IV. negyedévben (tervezett időpont)

     

SAJTÓSZOBA

Sajtókapcsolati elérhetőség:  sajto@fotav.hu

Letölthető anyagok:

Projektnyitó rendezvény sajtóközlemény

Projekt tájékztató anyag (szórólap)

Sajtóközlemény 2019. 01. 30.

Projekt tájékoztató anyag 2019. március

Projekt tájékoztató anyag 2019. április-május

Projekt tájékoztató anyag 2019. június

Projekt tájékoztató anyag 2019. július

Projekt tájékoztató anyag 2019. augusztus

 

KAPCSOLAT            

FŐTÁV Nonprofit Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Postacím: 1509 Bp., Pf. 9.

Telefon: +36 1 700 7000; Fax: +36 1 206 1545;

pr@fotav.hu

www.fotav.hu

 

NFP Nonprofit Kft. 

Xenter 13 Irodaház 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6

Telefon: +36 1 239 04 20

nfp@nfp.hu

www.nfp.hu