KEHOP-5.3.1-17-2017-00004

Tisztelt Látogatóink!

 

Az Európai Unió pénzügyi támogatásával megvalósult projektjeinkről a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. központi honlapján tájékozódhatnak.

 

BKM Nonprofit Zrt.

 

ÜDVÖZÖLJÜK OLDALUNKON!

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Iroda Nonprofit Kft.  és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül “Energiahatékonysági fejlesztések és új fogyasztók hálózatra kapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” címmel, sikeresen nyújtott be pályázatot.

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 729,83 millió forint. A támogatás mértéke 50%.

 

A PROJEKT CÉLJA

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00004 azonosítószámú projekt keretein belül FŐTÁV Zrt. hőközpontok korszerűsítését, fűtőművi visszakeringető szivattyúk és további távhővezeték rendszerben található szivattyúk  cseréjét, valamint új fogyasztók távhővezeték-hálózatra kapcsolását valósítja meg.

 

PROJEKT LEÍRÁSA, PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK

A távhőrendszerbe integrálandó fogyasztók nagy része már olyan, több éve üzemelő épületben él, dolgozik, amely rendelkezik saját hőtermelő rendszerrel. Ezek a hőtermelő rendszerek túlnyomó részben hagyományos, földgáztüzelésű kazánok, amelyek a technológia fejlődése miatt elavultak, és az új tüzelőberendezésekhez képest rossz hatásfokkal üzemelnek. Az új fogyasztók egy kisebb csoportját új építésű ingatlanok teszik ki, melyekben a fűtést távhőszolgáltatás segítségével fogják megkezdeni.

 

PROJEKT ELEMEK

 • Hőközpontok korszerűsítése
  A jelenleg üzemelő hőközpontok alkotó elemei technológiailag elavultak, a hőveszteségek, villamos veszteségek a kor színvonalához képest magasak, a modern ellenőrzés/karbantartás (távfelügyelet) lehetősége nincs mindenhol megteremtve. A villamos egységek 3 fázisú villamos motorokkal hajtott szivattyúkból állnak, amelyek nem fordulatszám szabályozásúak. A hőközpontok alkotó elemei a fent leírtakból következően korszerűsítésre szorulnak.
  A fejlesztendő 5 darab hőközpont jelenlegi összesített energia felhasználása a következő módon alakul: éves villamos energia fogyasztás: 1 094 934  kWh/év.
  A fejlesztés eredményeképpen  23%-al csökkenhet a villamos energia felhasználás. Így  éves szinten: 251 835 kWh/év villamos energia megtakarítás prognosztizálható. Ez a villamos energia rendszerben 2518 GJ/év primer energia megtakarítást eredményezhet.  
 • Új fogyasztók hálózatra kapcsolása
  Jelenleg Budapest épületeinek hőellátását túlnyomórészt földgázzal üzemelő hőtermelő berendezések látják el. A pontforrások magas száma hátrányosan befolyásolja a levegőszennyezettség szintjét is.

  Az új fogyasztók távhőrendszerbe történő kapcsolása többek között Budapest levegőminőségét is javíthatja. A FŐTÁV Zrt. új távhővezetékpárokat hoz létre, ami az energetikai korszerűsítések miatt csökkenő fogyasztásból fakadó hőpiac-zsugorodást kompenzálhatja. A negyvennél is több leendő új budapesti fogyasztó között található irodaház, lakópark, társasház, iskola, piac, telephely, gyógyfürdő is.

  A fejlesztésekkel, megközelítőleg 44 118 GJ/év fosszilis tüzelőanyagból származó tüzelőhő elmaradásával lehet számolni.
 • Fűtőművi visszakeringető szivattyúk, és további távhővezeték rendszerben található szivattyúk  cseréje
  Az Észak-Budai Fűtőmű területén található fűtőművi kazánokhoz tartozó visszakeringető szivattyúk a fűtőművel egyidősek, energetikai  mutatójuk elmarad a mai elvárásoktól. Jelentős felújításra szorulnak. A korszerűsítéssel jelentős villamos energia megtakarítás várható, továbbá az átfolyós csapágyhűtés megszüntethető, ezzel jelentős vízfogyasztás csökkenés realizálható.
  A korszerűsítéssel jelentős villamosenergia- és vízfogyasztás-csökkenés realizálható. A 3 db visszakeringető szivattyú eddigi becsült éves villamos energia felhasználása darabonként megközelítőleg 71599 kWh/év szinten alakult. A korszerűsítés után ez az érték a 54 091 kWh/év-re eshet vissza. Ebből következően 17 057 kWh/év villamos energia megtakarítás prognosztizálható, ami a 3 szivattyú esetében 52 522 kWh/év villamos energia megtakarítást eredményezhet.
  A FŐTÁV Zrt. teljes villamosenergia-felhasználásának 69 százalékát a hőközpontok fogyasztása teszi ki, melyek nagyjából 60 százaléka fűtési keringetőszivattyúk működtetéséből ered. A korszerűtlen állandó fordulatú szivattyúk, melyek nyomáskülönbsége a térfogatáram csökkenésével emelkedik, ez a korszerűsített fűtési rendszereket is jobban igénybe veszi. Budapesten a távhővel ellátott épületekben a korszerűsített fűtési rendszerek aránya jelenleg mintegy 40 százalék. Az épületenergetikai korszerűsítések a következő években a távhővel ellátott épületek tekintetében is folytatódnak, ennek következtében a hőfelhasználás tovább mérséklődik. A távhőszolgáltatás versenyképességének megőrzése érdekében a korszerűtlen hőközponti szivattyúk energiahatékony típusra történő cseréje az energiamegtakarítás mellett az üzembiztonságot is növeli, valamint elősegíti a fűtési rendszerek kiegyenlített, csendes üzemét.
  A cserélendő keringető szivattyúk  jelenlegi összesített energia felhasználása a következő módon alakul: éves villamos energia fogyasztás: 73 138 kWh/év. Az éves hőenergia igény a hőközpontok részéről a fejlesztés előtt: 26 855,8 GJ/év. A fejlesztés eredményeképpen 3,5% hőenergia megtakarítás jelentkezhet, továbbá 23%-al csökkenhet a villamos energia felhasználás. Így  éves szinten:  940 GJ/év-el kevesebb hőigény jelentkezik a hőközpontok esetében, amely 803 GJ/év tüzelőhő megtakarítást eredményez a távhőtermelő egységekben, továbbá16 822 kWh/év villamos energia megtakarítás prognosztizálható.

 

ESEMÉNYEK

Támogatási szerződés megkötése:

2017.11.15.

Kiviteli szerződések megkötése:

2015.06.24.

2016.08.25.

2017.11.16.

2017.12.14. (hatályba lépés: 2018.01.01.)

2018.09.21.

2019.04.09.

2019.09.17.

A projekt megvalósítás megkezdésének időpontja:

2016.09.14.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja:

 2021.01.15.

Jelenleg folyó munkálatok:

kivitelezési munkálatok befejeződtek

 

RENDEZVÉNYEK

Ünnepélyes projektzáró rendezvény:

2021.01.12.

      

SAJTÓSZOBA

Sajtókapcsolati elérhetőség:  sajto@fotav.hu

Letölthető anyagok:

Projektnyitó rendezvény sajtóközlemény

Projekt tájékoztató anyag (szórólap)

Sajtóközlemény 2019. 01. 30.

Projekt tájékoztató anyag 2019. június

Projekt tájékoztató anyag 2019. július

Projektzáró rendezvény sajtóközlemény

 

KAPCSOLAT            

FŐTÁV Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postacím: 1509 Bp., Pf. 9.

Telefon: +36 1 700 7000; Fax: +36 1 206 1545;

pr@fotav.hu

www.fotav.hu

 

NFP Nonprofit Kft. 

Xenter 13 Irodaház 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6

Telefon: +36 1 239 04 20

nfp@nfp.hu

www.nfp.hu