KEHOP-5.3.1-17-2017-00006

ÜDVÖZÖLJÜK OLDALUNKON!

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Iroda Nonprofit Kft. és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül “Távhővezeték korszerűsítés, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” címmel, sikeresen nyújtott be pályázatot.

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 3.440.666.898 forint. A támogatás mértéke 50%.

 

A PROJEKT CÉLJA

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosítószámú projekt keretein belül FŐTÁV Zrt. távhővezeték szakaszok korszerűsítését, új vezetékszakaszok kialakítását és új fogyasztók távhővezeték-hálózatra kapcsolását valósítja meg, továbbá hőkörzetek összekapcsolását végzi.

 

PROJEKT LEÍRÁSA, PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátása túlnyomórészt földgázzal üzemelő hőtermelő berendezések segítségével történik. A pontforrások magas száma hátrányosan befolyásolja a levegő szennyezettségi szintjét. A Távhőfejlesztési cselekvési tervben foglaltak szerint számos előnnyel jár az új fogyasztók távhőrendszerbe történő kapcsolása, a FÖTÁV Zrt. ezért jelen pályázatban részletezett létesítmények irányába új távhővezeték párok kialakítását tervezi.

A projekt fontos része a meglévő távhővezetékek korszerűsítése is. A primer vezetékhálózat elemei, a távhővezetékek jelentős része elavult, fajlagos hőveszteségük magas. A hőveszteségek csökkentése és a vezetékekhez tartozó szerelvények megújítása ezért elengedhetetlen, amely beavatkozás jelentős energiamegtakarítást eredményezhet.

 

PROJEKT ELEMEK

  • Távhőkörzetek összekapcsolása, új fogyasztók hálózatra kapcsolása

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátását túlnyomórészt földgázzal üzemelő hőtermelő berendezések látják el. A pontforrások magas száma hátrányosan befolyásolja a levegőszennyezettség szintjét is.

További fontos feladat a távhőkörzetek összekapcsolása, hogy a hőtermelés, hőelosztás flexibilisebben, költség-, és energiahatékonyabb módon valósulhasson meg. A budapesti hőgyűrű lényege a szigetszerűen működő távhőrendszer egységesítése, a meglévő távhővezeték-hálózat összekötése. A hőgyűrű létrehozásának fontos eleme a Kispest–Angyalföld stratégiai gerincvezeték kiépítése, benne a Városliget és környékének meglévő és új közintézményeinek hálózatra kapcsolása. Elsőként 2018 decemberében, a Liget Budapest Projekt keretében megújult Olof Palme Házat kapcsolják a távfűtési hálózatra, ahogyan később a Fővárosi Állat- és Növénykertben épülő biodómot, az új múzeumokat és tervezetten a további kulturális létesítményeket, valamint a közeli gimnáziumokat is.

Az új fogyasztók távhőrendszerbe történő kapcsolása többek között Budapest levegőminőségét is javíthatja. A FŐTÁV Zrt. új távhővezeték párokat hoz létre, ami az energetikai korszerűsítések miatt csökkenő fogyasztásból fakadó hőpiac-zsugorodást kompenzálhatja.

A fejlesztésekkel megközelítőleg 96 244 GJ/év fosszilis tüzelőanyagból származó tüzelőhő elmaradásával lehet számolni.

  • Meglévő távhővezeték korszerűsítése

A primer vezetékhálózat elemei, a távhővezetékek jelentős része elavult, fajlagos hővesztéségük részben a környezeti hatások miatt, részben a korunk elvárásainak nem megfelelő anyagok, rétegrendek miatt magasnak mondható. A hőveszteségek csökkentése, és a vezetékekhez tartozó szerelvények megújítása ezért elengedhetetlen, amely beavatkozás jelentős energia megtakarítást eredményezhet.
Az éves hőenergia-veszteség az érintett távhővezeték szakaszokon a fejlesztés előtt: 13 654 GJ/év. A fejlesztés eredményeképpen hőenergia veszteség csökkenés jelentkezhet, így éves szinten: 10 252 GJ/évvel kisebb hőveszteséggel lehet kalkulálni. A fejlesztés 8 758 GJ/év tüzelőhő megtakarítást eredményez a távhőtermelő egységekben.

 

ESEMÉNYEK

Támogatási szerződés megkötése:

2017.12.27.

Kiviteli szerződések megkötése:

 

A projekt megvalósítás megkezdésének időpontja:

2017.12.27.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja:

2019.11.01-ig

Jelenleg folyó munkálatok:

tervezési és kivitelezési munkálatok zajlanak

 

RENDEZVÉNYEK

Projektnyitó rendezvény:

2018.12.11.  12:00

Anonymus Bar & More Cafe

1146 Budapest, Kós Károly stny. 1. Vajdahunyad vára

Ünnepélyes projektzáró rendezvény:

2019. IV. negyedév (tervezett időpont)

 

SAJTÓSZOBA

Sajtókapcsolati elérhetőség:  sajto@fotav.hu

Letölthető anyagok:

Projektnyitó rendezvény sajtóközlemény

Projekt tájékoztató anyag (szórólap)

Sajtóközlemény 2019. 01. 30.

Projekt tájékoztató anyag 2019. március

Projekt tájékoztató anyag 2019. április-május

Projekt tájékoztató anyag 2019. június

Projekt tájékoztató anyag 2019. július

 

KAPCSOLAT            

FŐTÁV Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postacím: 1509 Bp., Pf. 9.

Telefon: +36 1 700 7000; Fax: +36 1 206 1545;

pr@fotav.hu

www.fotav.hu

 

NFP Nonprofit Kft. 

Xenter 13 Irodaház 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6

Telefon: +36 1 239 04 20

nfp@nfp.hu

www.nfp.hu