KEHOP-5.3.1-17-2017-00006

ÜDVÖZÖLJÜK OLDALUNKON!

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Iroda Nonprofit Kft. és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül “Távhővezeték korszerűsítése, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” címmel, sikeresen nyújtott be pályázatot.

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 3.440.666.898 forint. A támogatás mértéke 50%.

 

A PROJEKT CÉLJA

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosítószámú projekt keretein belül új fogyasztók távhőre kapcsolása és távhővezeték szakaszok technológiaváltó felújítása történik meg.

 

PROJEKT LEÍRÁSA, PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátása túlnyomórészt földgázzal üzemelő hőtermelő berendezések segítségével történik. A pontforrások magas száma hátrányosan befolyásolja a levegő szennyezettségi szintjét. A Távhőfejlesztési cselekvési tervben foglaltak szerint számos előnnyel jár az új fogyasztók távhőrendszerbe történő kapcsolása, a BKM Nonprofit Zrt. ezért jelen pályázatban részletezett létesítmények irányába új távhővezeték párok kialakítását tervezi.

A projekt fontos része a meglévő távhővezetékek korszerűsítése is. A primer vezetékhálózat elemei, a távhővezetékek jelentős része elavult, fajlagos hőveszteségük magas. A hőveszteségek csökkentése és a vezetékekhez tartozó szerelvények megújítása ezért elengedhetetlen, amely beavatkozás jelentős energiamegtakarítást eredményezhet.

 

PROJEKT ELEMEK

  • Új fogyasztók hálózatra kapcsolása

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátását túlnyomórészt földgázzal üzemelő hőtermelő berendezések látják el. A pontforrások magas száma hátrányosan befolyásolja a levegőszennyezettség szintjét is.

 

Az új fogyasztók távhőrendszerbe történő kapcsolása többek között Budapest levegőminőségét is javíthatja. A BKM Nonprofit Zrt. új távhővezeték párokat hoz létre, ami az energetikai korszerűsítések miatt csökkenő fogyasztásból fakadó hőpiac-zsugorodást kompenzálhatja.

A projekt révén évente összesen 105.172 GJ-lal csökken a primerenergia-felhasználás, ami mintegy háromezer átlagos háztartás éves földgázfogyasztásának felel meg. A megvalósult fejlesztések révén évente mintegy 6 974 tonna üvegházhatást okozó gázkibocsátás marad el, ami megfelel közel ötszáz hektár erdő szén-dioxid-megkötő hatásának.

  • Meglévő távhővezeték korszerűsítése

A primer vezetékhálózat elemei, a távhővezetékek jelentős része elavult, fajlagos hővesztéségük részben a környezeti hatások miatt, részben a korunk elvárásainak nem megfelelő anyagok, rétegrendek miatt magasnak mondható. A hőveszteségek csökkentése, és a vezetékekhez tartozó szerelvények megújítása ezért elengedhetetlen, amely beavatkozás jelentős energia megtakarítást eredményezhet.
Az éves hőenergia-veszteség az érintett távhővezeték szakaszokon a fejlesztés előtt: 6 581 GJ/év. A fejlesztés eredményeképpen hőenergia veszteség csökkenés jelentkezhet, így éves szinten: 4 529 GJ/évvel kisebb hőveszteséggel lehet kalkulálni. A fejlesztés 3 380 GJ/év tüzelőhő megtakarítást eredményez a távhőtermelő egységekben.

 

ESEMÉNYEK

Támogatási szerződés megkötése:

2017.12.27.

Kiviteli szerződések megkötése:

 

A projekt megvalósítás megkezdésének időpontja:

2017.12.27.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja:

2022.06.30.

Jelenleg folyó munkálatok:

kivitelezési munkálatok befejeződtek

 

RENDEZVÉNYEK

Projektnyitó rendezvény:

2018.12.11.  12:00

Anonymus Bar & More Cafe

1146 Budapest, Kós Károly stny. 1. Vajdahunyad vára

Ünnepélyes projektzáró rendezvény:

2022. 06. 30. 09:30

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

 

SAJTÓSZOBA

Sajtókapcsolati elérhetőség:  sajto@fotav.hu

Letölthető anyagok:

Projektnyitó rendezvény sajtóközlemény

Projekt tájékoztató anyag (szórólap)

Sajtóközlemény 2019. 01. 30.

Projekt tájékoztató anyag 2019. március

Projekt tájékoztató anyag 2019. április-május

Projekt tájékoztató anyag 2019. június

Projekt tájékoztató anyag 2019. július

Projektzáró rendezvény sajtóközlemény

 

KAPCSOLAT            

BKM Nonprofit Zrt.

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postacím: 1509 Bp., Pf. 9.

Telefon: +36 1 700 7000; Fax: +36 1 206 1545;

pr@fotav.hu

www.budapestikozmuvek.hu

 

NFP Nonprofit Kft. 

Xenter 13 Irodaház 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6

Telefon: +36 1 239 04 20

nfp@nfp.hu

www.nfp.hu