KEHOP-5.3.1-17-2018-00035

ÜDVÖZÖLJÜK OLDALUNKON!

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Iroda Nonprofit Kft.  és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül “Új fogyasztók hálózatra kapcsolása, hőközponti távfelügyelet kiépítése, távhővezetékek korszerűsítése a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” címmel, sikeresen nyújtott be pályázatot.

A KEHOP-5.3.1-17-2018-00035 azonosítószámú projekt keretében elnyert európai uniós és magyar állami támogatás összege 3.410.490.999 forint. A támogatás mértéke 50%.

A PROJEKT CÉLJA

Új vezetékszakaszok kialakítása, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, távhővezetékek korszerűsítése, valamint hőközponti távfelügyelet kiépítése a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben a célja annak a fejlesztésnek, mely 3,410 milliárd forint összegű, 50%-os mértékű európai uniós támogatással valósul meg az NFP Nonprofit Kft. és a  FŐTÁV Zrt. konzorciuma által benyújtott KEHOP-5.3.1-17-2018-00035 számú „Új fogyasztók hálózatra kapcsolása, hőközponti távfelügyelet kiépítése, távhővezetékek korszerűsítése a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” című projekt keretén belül.
 

A PROJEKT LEÍRÁSA

Új vezeték szakaszok kialakítása, új ügyfelek távhőszolgáltatásra történő csatlakoztatása

Jelenleg Budapest épületeinek hőellátása túlnyomórészt földgázzal üzemelő hőtermelő berendezések segítségével történik. A pontforrások magas száma hátrányosan befolyásolja a levegő szennyezettségi szintjét, továbbá a hulladék és egyéb megújuló alapú (pl. geotermális energia) távhőtermelés arányának növelése is kívánatos lenne. Az új Nemzeti Energiastratégia szellemében az alábbi előnyökkel jár az új fogyasztók távhőrendszerbe történő kapcsolása:

  • Budapest levegőminőségének javulása
  • Az új fogyasztók versenyképes áron történő hőellátása
  • Fosszilis energiahordozó megtakarítás a meglévő vagy az eredetileg tervezett földgáz alapú, helyben előállított hőenergiához képest
  • Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése

A FŐTÁV Zrt. kiemelt stratégiai célja az új fogyasztók, új ellátási területek távhőszolgáltatásba történő bekapcsolása. Ez összhangban van a Nemzeti Energiastratégia célkitűzéseivel, amely a távhő zöldítését és a távhőpiac jelentős bővítését célozza.

A távhőrendszerbe integrálandó fogyasztók nagy része már több éve üzemelő, saját hőtermelő rendszerrel rendelkező épület. Ezekről általánosságban megállapítható, hogy túlnyomó részük hagyományos, földgáztüzelésű kazánokkal rendelkezik, amelyek a technológia fejlődése miatt elavultak és a jelenleg elérhető tüzelőberendezésekhez képest rossz hatásfokkal üzemelnek, karbantartásuk sem megfelelő, esetenként hiányzik. Számos rendszer esetében komplett kazánházi felújítás lenne szükséges, amennyiben nem a távhőszolgáltatást választaná a fogyasztó. Az új fogyasztók egy kisebb csoportját új építésű ingatlanok teszik ki, melyekben a fűtést távhőszolgáltatás segítségével fogják megkezdeni, elkerülve új tüzelőberendezések, új kémények létesítését.

A jelen pályázatban szereplő új fogyasztók éves becsült hőigénye: 404 387 GJ/év, az éves, vezetékveszteséggel növelt hőigény 416 518 GJ/év. A bekötendő fogyasztók figyelembe vehető hőtermelőinek kalkulált hatásfoka 90%, jelenlegi becsült tüzelőhő felhasználásuk 449 319 GJ/év. A hőkörzetek átlagolt fajlagos tüzelőanyag felhasználása 0,8543024 GJ/GJ.

A távhőtermelő rendszer számára az új fogyasztók által igényelt hőmennyiség előállításához a fenti adatok figyelembevételével csak 355 832 GJ/év tüzelőhő felhasználására van szükség, ebből következően megközelítőleg 93 487 GJ/év fosszilis tüzelőanyagból származó tüzelőhő elmaradásával lehet számolni.

 

Meglévő távhővezetékek korszerűsítése

A primer vezetékhálózat elemei, a meglévő távhővezetékek jelentős része még hagyományos technológiával létesült, fajlagos hővesztéségük részben a környezeti hatások miatt, részben a korunk elvárásainak nem megfelelő anyagok, rétegrendek miatt viszonylag magasnak mondható. A távvezeték korszerűsítések során a a mai igényeknek megfelelő technológiaváltásának köszönhetően a hőveszteségek és a pótvízveszteségek csökkentése jelentős energia megtakarítást eredményez.

 

Hőközponti távfelügyelet kialakítása

A hőelosztás főberendezéseként funkcionáló hőközpontok a hőnek a fogyasztói berendezések számára felhasználható átalakítására szolgáló létesítmények. A hőközpontok biztosítják a fogyasztók fűtési-, használati melegvíz- (és esetenként technológiai) hőigényének kiszolgálását a távhőhálózatból vett hőenergiával.

A hőközpontok üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése a FŐTÁV Zrt. tevékenységi körén belül jelentős költségeket igényel, fontos kérdés, hogy ezeket a tevékenységeket energetikailag és a költségek tekintetében is minél hatékonyabban végezhessük. A hatékony és korszerű távfelügyeleti rendszer alkalmazása optimalizált energiafelhasználást eredményez.

A helyszíni jelenléttel végzett hőközpont-üzemeltetési hatékonyság növelésének eszköze a távfelügyeleti rendszer, amely a felügyelt technológia általános automatizáltsági szintjét is emeli. Ennek révén elérhető, hogy a helyszíni beavatkozások számát és időráfordítását csökkentsük.

 

A fejlesztések eredményeként éves szinten

  • a hőközpontok távfelügyeletbe kötésével, korszerűsítésével 9 261 GJ-lal kisebb hőigény jelentkezik, amely 7 912 GJ tüzelőhő megtakarítást eredményez a távhőtermelő egységekben, továbbá 184 485 kWh villamos energia megtakarítás prognosztizálható,
  • új vezetékszakaszok kialakításával, új fogyasztók hálózatra kapcsolásával éves szinten megközelítőleg 93 487 GJ fosszilis tüzelőanyagból származó tüzelőhő elmaradásával lehet számolni,
  • a meglévő távhővezetékek korszerűsítésével éves szinten: 5 210 GJ-lal kisebb hőveszteséggel lehet kalkulálni, így a fejlesztés 4 452 GJ tüzelőhő megtakarítást eredményez a távhőtermelő egységekben,
  • fentieknek köszönhetően összesen 7 190 tonna CO2 kibocsátás csökkenés érhető el.

 

ESEMÉNYEK

Támogatási szerződés megkötése:

2019.07.16.

Kiviteli szerződések megkötése:

2019.09.18. 

A projekt megvalósítás megkezdésének időpontja:

2018.12.31.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja:

2020.12.30.

Jelenleg folyó munkálatok:

kivitelezési munkálatok zajlanak

 

RENDEZVÉNYEK

Projektnyitó rendezvény:

2020.05. (A pandémiás helyzet miatt halasztásra került.)

Ünnepélyes projektzáró rendezvény:

2020. IV. negyedévben (tervezett időpont)

     

SAJTÓSZOBA

Sajtókapcsolati elérhetőség:  sajto@fotav.hu


LETÖLTHETŐ ANYAGOK

Sajtóközlemény 2020. október
 

KAPCSOLAT

 

FŐTÁV Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postacím: 1509 Bp., Pf. 9.

Telefon: +36 1 700 7000; Fax: +36 1 206 1545;

pr@fotav.hu

www.fotav.hu

 

NFP Nonprofit Kft. 

Xenter 13 Irodaház 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6

Telefon: +36 1 239 04 20

nfp@nfp.hu

www.nfp.hu