Fogyasztóvédelem

Távhőszolgáltató a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben foglalt általános, valamint a Kormány 157/2005. (VIII.15.) rendeletében foglalt részletes szabályok szerint, a Fővárosi Önkormányzat által kiadott rendelet figyelembevételével együttműködik az országos és a helyi fogyasztóvédelmi szervekkel, felhasználói érdekképviseletekkel annak érdekében, hogy a felhasználókat érintő kérdésekben:

megismerje véleményüket;

tájékoztassa az érintett szerveket, érdekképviseleteket a tervezett intézkedéseiről;

visszajelzést adjon az általuk közvetített panaszok és észrevételek kivizsgálásának eredményéről.

A társadalmi érdekképviselő a felhasználó által kezdeményezett egyéni ügyiratokba csak a felhasználó beleegyezésével tekinthet bele. A tudomására jutott adatokat köteles az üzleti titokra érvényes módon kezelni.

A Távhőszolgáltató a felhasználók tájékoztatása érdekében elektronikus információrendszert (honlapot: www.fotav.hu) működtet.

A Távhőszolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénynek megfelelően fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztat.