Irányelvek

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve

(2012. október 25.)


az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Irányelvek