Tarifák

A FŐTÁV-Kiserőmű Kft. által nyújtott közszolgáltatás díja

Közszolgáltatás: fűtés- és vízfelmelegítés szolgáltatás

2012. január 1- től

Alapdíj :

261,254 Ft + ÁFA/lm3/év

   

Hődíj:

2 290,84

Ft+ÁFA/GJ

2013. január 1-től

Alapdíj :

235,089 Ft + ÁFA/lm3/év

   

Hődíj:

2 061,75

Ft+ÁFA/GJ

2013. november 1-től

Alapdíj :

208,994Ft + ÁFA/lm3/év

   

Hődíj:

1 832,90

Ft+ÁFA/GJ

2014. október 1-től

Alapdíj :

202,098 Ft + ÁFA/lm3/év

   

Hődíj:

1 772,41

Ft+ÁFA/GJ

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 57/D. § (1) bekezdésében előírtakra figyelemmel a 60. § (2) b) pontja alapján a miniszter rendeletben állapítja meg a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árszerkezetét, legmagasabb árait és azok alkalmazásának időpontját, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díjainak szerkezetét, legmagasabb díjait és azok alkalmazásának időpontját, továbbá az árelőkészítés módszertanára vonatkozó szabályokat;

A törvényi felhatalmazás alapján a mindenkori hatósági árakat a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézmények nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza. A Rendelet vonatkozó szabályainak időrendbeni módosításai az alábbiak:

3. §[1] A végfelhasználó a távhőszolgáltató és az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű - legmagasabb hatósági árnak minősülő - szolgáltatási díjat köteles fizetni.

 

3. §[2] (2) A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

 

3. §[3] (2)[4] A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2013. október 31. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 11,1 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

 

3. §[5] (2)[6] A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni

 

A díjképzés a Tszt. és az R. előírásai alapján történik. A fizetendő díj megbontása – alapdíj – hődíj a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2021. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 2. § c) és c)alpontja; a fűtési és vízfelmelegítés-szolgáltatás célú együttes alapdíj alkalmazása ugyanezen jogszabály 27. § (8) bekezdés c) alpontján alapul.

 


[1] Megállapította: 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 1. §. Hatályos: 2012. XI. 1-től.

[2] Megállapította: 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 44. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

[3] Megállapította: 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 44. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

[4] Megállapította: 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 15. § (1). Hatályos: 2013. XI. 1-től.

[5] Megállapította: 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 44. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

[6] Megállapította: 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet 7. §. Hatályos: 2014. X. 1-től.