Általános II. 6. Adatbázisok

Az adatkezelés célja: A Társaság közüzemi tevékenysége során folytatott adatkezelői tevékenysége közérdekű feladatának jogszerű ellátásához, az ügyfelek folyamatos és biztonságos távhőszolgáltatással való ellátásához, az ügyfelekkel kötött szerződések teljesítéséhez, az ügyfelek azonosításához, valamint a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése.

Jogalap: 2005. évi XVIII. törvény, és 157/2005.(VIII.15) Korm. rendelet

időtartama: a szolgáltatás megszűntetését követően az igényérvényesítésre nyitva álló határidő, az adójogszabályok, levéltári jogszabályok által előírt határidők elteltével.

Jelenleg a Társaság a Rákóczi Liget Társasház részére végez távhőszolgáltatást, a szerződő fél a Társasház, így annak cégadatait tartja nyilván.

A Társaság nyilvántartja továbbá a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. alapján a munkavállalók, illetve az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagjai személyes adatait.

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás /letoltes/5007/B20180605_1_P%C3%A9terffy_Attila_Bels%C5%91_adatv%C3%A9delmi_%C3%A9s_adattov%C3%A1bb%C3%ADt%C3%A1si_nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s.pdf