Panaszbenyújtás

Panaszbenyújtás_3

Panaszbenyújtás

IMMODUS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely címe: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

Telefon: 06-1-700-7070

E-mail cím: immodus@immodus-zrt.hu

Panasz elutasítása esetén a további jogorvoslati lehetőségek:

Budapesti Békéltető Testület

címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
telefonszáma: (1) 488-2131
e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.
levélcím: 1364 Budapest, Pf: 144.
telefonszám: (1) 450-25-92
e-mail cím: fogyvedŹ_kmf_budapest@nfh.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
címe: 1054 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky u. 52.
levélcím: 1388 Budapest, Pf: 88.
telefon: (1) 459-77-40
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mekh.hu