Kötelező 2. 2/A. Külön jogszabályban meghatározott adatok

Az adatközzétel során a külön jogszabályra való hivatkozással az adott jogszabály címe alatt kerülnek közzétételre.