Fogyasztóvédelmi adatközzététel

Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti adat-és információ közzététel

A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve

FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(angolul: Budapest District Heating Works Private Company Limited by Shares, FŐTÁV Private Co. Ltd. )

A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetősége

Székhely:
1116 Budapest Kalotaszeg u. 31.
Telefon: +36 1 700-7000
Fax: +36 1 206-1545
Postacím: 1509 Bp., Pf. 9.
E-mail: fotav@fotav.hu
Honlap: www.fotav.hu
Adatvédelmi nyilvántartási szám: 40599

Telephely:

 • 1116 Budapest, Barázda köz  9-11./Barázda u. 12.
  Telephelyünk elérhetősége megegyezik a fentiekben megadott Székhely elérhetőségeivel.
 • 1032 Budapest, San Marco u 55. sz.
  Telephelyünk elérhetősége megegyezik a fentiekben megadott Székhely elérhetőségeivel.
 • 1144 Budapest, Füredi út 53-63.
  Telephelyünk elérhetősége megegyezik a fentiekben megadott Székhely elérhetőségeivel.
 • 1181 Budapest, Benedek Elek u. 9-13.
  Telephelyünk elérhetősége megegyezik a fentiekben megadott Székhely elérhetőségeivel.
 • 1131 Budapest. Béke utca 137-139.
  Telephelyünk elérhetősége megegyezik a fentiekben megadott Székhely elérhetőségeivel.

A közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezése

Budapest

Az alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai

Lakossági díjak

Lakossági tarifák 2014. október 1-jétől

Nem lakossági díjak:

Nem lakossági távhőszolgáltatási díjak (fotav.hu)

Külön kezelt intézményi díjak

Külön kezelt tarifatáblázat (fotav.hu)

Alaptevékenységen felüli szolgáltatások díjai

Díjalkalmazás feltételei

Díjképzés szabályai

Együttműködési megállapodás a díjszabásokra vonatkozóan - 2009. január

A közszolgáltatási tevékenység során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása

Hatályos jogszabályok

A távhőszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok felsorolása

Önkormányzati rendeleket a hatályos időállapotok elhatárolásával öt évre visszamenőleg

A panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és а fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetősége, a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat maradéktalanul tartalmazó közvetlen hivatkozása

Az ügyfélszolgálat elérhetősége és működésére vonatkozó információk

Az üzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltételek

Hatályos üzletszabályzat

Korábban hatályos üzletszabályzatok

 • 2014. december 1-től 2017. május 31-ig alkalmazott üzletszabályzat
 • 2013. október 15-étől 2014. november 30-áig alkalmazott üzletszabályzat
 • 2013. március 1-től 2013. október 15-éig alkalmazott üzletszabályzat
 • 2011. november 1-jétől 2013. február 28-áig alkalmazott üzletszabályzat
 • 1999. december 14-étől 2011. október 31-éig alkalmazott üzletszabályzat

A korábban hatályos üzletszabályzatok elérhetőek ITT.