11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

1. Budapest Főváros Önkormányzatának Főjegyzője (Főjegyzői Iroda)

1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Tel/Fax: +36-1-327-1000
www.budapest.hu

Levelezési címe:1840 Budapest
Vezető: dr. Molnár Katalin irodavezető
Elektronikus levélcím: molnarkatalin@budapest.hu

Ügyfélszolgálat:

  • Székhelye: Budapest V., Bárczy István utca 1-3.
  • Levelezési címe: 1840 Budapest
  • Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@budapest.hu

2. Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 88
Tel: +36-1-459-7777
Fax: +36-1-459-7766
Központi e-mail: mekh@mekh.hu
Honlap: www.mekh.hu

Ügyfélszolgálat:

  • Ügyfélszolgálati iroda: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
  • Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89

3. Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

1052 Budapest, Városház u. 7.
1364 Budapest, Pf. 144
Tel: +36-1-411-0115
Fax: +36-1-411-0116
http://www.nfh.hu
Elektronikus levélcím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Ügyfélszolgálat:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.