3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. vezetőinek és a szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

A szervezet vezetői