6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nincs olyan gazdálkodó szervezet amely a FŐTÁV Nonprofit Zrt. többségi tulajdonában állna, illetve annak részvételével működne.