16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. nem rendelkezik a közadatok újrahasznosítására vonatkozó szerződéssel.