3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.