3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek támogatást nem nyújt.

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. által támogatottakat az alábbi linken találhatják:

Jogi személyek támogatásai