8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Főtáv Nonprofit Zrt. közbeszerzéseivel kapcsolatos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. 8. pontjában előírt információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződésekről) az alábbi nyilvános adatbázisokban érhetők el:

Éves közbeszerzési terv:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. által megindított és lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények, a beérkezett ajánlatokról készített összegezés:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

Közbeszerzés alapján megkötött szerződések:

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista

KH CoRe (kozbeszerzes.hu)