1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Az alábbi oldalakon részletes információkat találnak:

A feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó, a szervezetre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tekintetében:

Jogszabályi háttér

Üzletszabályzat

Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege tekintetében:

http://fotav.hu/kotelezo-adatok/Adatvedelem/adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzat-menu/

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatályos és teljes szövege tekintetében:

Jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

 

Előző (hatályon kívül helyezett) SzMSz:

Szervezeti és Működési Szabályzat (hatályos: 2016 október - 2021 március)

Kollektív szerződés