A fogyasztói rendszerek korszerűsítése

Mérés szerinti díjfizetés mellett a gazdaságos üzemeltetés feltételei:

 1. Fűtési hálózat korszerűsítés
  • termosztatikus radiátorszelep alkalmazása
  • átfolyós egycsöves- rendszernél átkötőszakasz beépítése
  • strangszabályozás
 2. Fűtési hálózat beszabályozása
 3. Melegvíz-mérő alkalmazása (költségmegosztóként)
 4. Ablakszigetelés, javítás
 5. Panelhézag szigetelése
 6. Költségmegosztás

A költségmegosztásról bővebben itt olvashat.
 
A fűtési és melegvíz-ellátó rendszer szerves egységként része az épületnek, ezért a korszerűsítéshez teljes körű felülvizsgálat szükséges, amelynek alapján lehetséges a tennivalók meghatározása.

A korszerűsítés menete


1. A meglévő állapot felmérése:

 • a hőleadók,
 • a fűtési vezetékhálózat,
 • a melegvíz-hálózat és a meglévő vízmennyiség-mérők,
 • a szabályozó és elzáró szerelvények vizsgálata.

 
A vizsgálatok során a tervezéshez és a beszabályozási tervhez szükséges összes adatot - szükség esetén az illetékes üzemegységünk bevonásával - össze kell gyűjteni (a hőleadók típusa, mérete, állapota, vezetékek hőszigetelésének állapota, stb.).

2. A szükséges átalakítások meghatározása

A korszerűsítés minimális tartalma általában:

 • termosztatikus radiátorszelepek teljes körű beépítése,
 • átfolyós egycsöves fűtési rendszernél termosztatikus, "háromjáratú" szelepek, átkötőszakaszok (szükség esetén ún. "H" idomok) teljes körű beépítése,
 • szükség szerint radiátorcsere,
 • a hálózat beszabályozásához:
  1. meglévő strangszabályozók beállítása, szükség szerinti cseréje,
  2. szükség szerint strangszabályozók beépítése,
 • a fűtési hálózaton szükséges szigetelés felújítása, pótlása.

A fentieken túl javasolt a légtérfogat alapján történő költségfelosztás helyett költségmegosztók teljes körű beépítése.
(A költségmegosztáshoz az egyes helyiségek épületen belüli elhelyezkedését figyelembe vevő, korrekciós megoldást tartalmazó módszer alkalmazását megfontolásra ajánljuk.)

3. Tervezés

A tervezés során gyakorlatilag az egész (fűtési és meleg víz) rendszert újra kell méretezni a meglévő állapot, és a szükséges átalakítások figyelembevételével.
Teljes beszabályozási tervet kell készíteni, mely alapján a kivitelezést követően a tényleges beszabályozás elvégezhető. A tervezésnél kell meghatározni a rendszerhez optimálisan illeszthető szivattyút és a fűtés-szabályozó elektronika típusát, ezért a terveket véleményezésre be kell nyújtani a társaságunkhoz.

4. Költségvetés

A véleményezett terv alapján előzetesen becsülhető az átalakítás várható költsége. A korszerűsítéshez kapcsolódó, hőközponton belül szükséges átalakításokat (pl. szivattyúcsere) finanszírozzuk.

(A fűtés átalakításának egy radiátorra jutó költsége mintegy 10 - 17 ezer Ft, egy melegvíz-mérő beépítésének költsége mintegy 8 - 10 ezer Ft.)

Amennyiben a várható költséget a tulajdonosok vállalják, a kivitelezőtől - akár több vállalkozótól is - pontos ajánlat kérhető, annak elfogadásával kivitelezési szerződés hozható létre.

5. Kivitelezés

A kivitelezés során célszerű az összes szükséges átalakítást az egész épületben egyszerre elvégezni. A munkák zömét lakott lakásokban kell elvégeztetni, ezért nagyon fontos a részletes tájékoztatás és a munkák terv szerinti ütemezése.

6. Beszabályozás, beüzemelés

A kivitelezés elkészülte, a rendszer feltöltése és légtelenítése után elvégezhető a terv szerinti beszabályozás. A beszabályozást követően kerül sor a termosztátok felszerelésére. A beüzemeléskor a kijelölt munkatársunk a korszerűsítést írásban igazolja, amely az ajánlott kedvezmény érvényesítésének feltétele.

A fűtéskorszerűsítés elősegítésére, finanszírozására különböző állami és önkormányzati támogatások állnak rendelkezésre.

Az épületek szekunder - radiátor - rendszereinek felújításáról bővebben itt olvashat.