FŐTÁV-KOMFORT Kft.

A fűtési rendszerek átalakítása érdekében céget alapított a FŐTÁV

FŐTÁV-Komfort Kft.

A céget a fogyasztói tulajdonban lévő szekunder épületfűtési rendszerek korszerűsítésének elősegítéséhez alapította meg a Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság egy mérnökirodával közösen.

A cég a meglévő lehetőségek megismertetésével, műszaki, pénzügyi tanácsadással, a tervezés, kivitelezés lebonyolításával, továbbá az adminisztrációs terhek egy részének átvállalásával kívánja segíteni a fogyasztói közösségeket szekunder rendszereik felújításában.

Hegedüs Ferenc
Ügyvezető
Kovács Lajos
Ügyvezető

FŐTÁV-Komfort Kft.
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
(FŐTÁV Zrt.)
Telefon: 700-5909
Fax: 463-6037
Honlap: www.fotav-komfort.hu
info@fotav-komfort.hu