A FŐTÁV Nonprofit Zrt. számlaképének magyarázata

Számlaképünk a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes, érthető és átlátható számlakép megteremtése érdekében – az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel összhangban – hozott egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényben foglalt számlaképek formai és tartalmi meghatározása alapján készült.

Számlakép megértését segítő kisfilm

 


 
Részszámla számlamagyarázat

 
Elszámoló számla számlamagyarázat