Mit kell tudni az utólagos elszámolásról?

Azoknál az épületeknél, melyeknél az elmúlt évek során már megvalósult a fűtési rendszer korszerűsítése, (ennek részeként többek között a radiátorokat ellátták termosztatikus radiátorszelepekkel és fűtési költségmegosztókkal), lehetővé vált, hogy a közösség díjfizetői fűtési költségeiket a tényleges hőfelhasználásuk arányában fizessék, - ezzel teremtve meg az egyéni érdekeltséget a takarékosságra. Ezeknél az épületeknél a költségek szétosztásának egyik lehetséges módja eddig az utólagos elszámolás volt.

 

A BKM Nonprofit Zrt. a fűtési hődíjak utólagos elszámolására kötött szerződésekben foglaltak alapján a fűtési költségmegosztókkal teljes körűen felszerelt épületekben a már elszámolt hőfogyasztást évente egyszer – közszolgáltatáson kívül nyújtott többletszolgáltatásként –  lakásonként újra szétosztotta, és elszámolta a fűtési költségosztók rendelkezésre bocsátott adatai alapján.

 

A BKM Nonprofit Zrt. elszámolási gyakorlatában is döntő jelentőségűek az energiahatékonysági elvek, - amelyek tartalmával társaságunk teljes mértékben azonosul, és azokat a jogszabályok keretein belül érvényesíti is. A BKM Nonprofit Zrt. álláspontja szerint a folyamatos műszaki fejlődés, a digitalizáció adta modern megoldások nagyban segítik az ügyfelek energiatudatos hőfelhasználását. Az eddig többlet szolgáltatásként nyújtott, a fűtési hődíjak évi egy alkalommal történő utólagos elszámolási rendszere viszont csak igen korlátozottan ad lehetőséget a tudatos energiafogyasztásra.

 

A BKM Nonprofit Zrt. a fentiekre tekintettel, összhangban a hazai jogszabályokkal, az évente egyszeri elszámolásra lehetőséget adó utólagos elszámolás kivezetése mellett döntött. Ezért a 2021.-es évben megkötött szerződéseinkben rögzítettük, hogy a fűtési hődíjak utólagos elszámolását már kizárólag a 2020. május 1. és 2021. április 30. közötti elszámolási időszakra végezzük el.

 

Fontos tudni, hogy a lakossági, távfűtött épületek immár egyre nagyobb hányadában valósul meg a költségmegosztás valamilyen formája, ezek közül a havi online adatszolgáltatást is biztosító okos mérés már közel 500 épületben üzemel. Ezekben az épületekben a tényfogyasztás alapján történő elszámolás már nem az utólagos elszámolás eredményeként, hanem a távleolvasott havi adatok alapján történik, vagy történhet. Rendkívül fontos fejlemény, hogy a korszerűsítések megvalósításában ismét jelentős támogatást nyújthat az idén folytatódó állami támogatási program, amelyről bővebben, itt a honlapunkon is olvashat.

http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/kozos-kepviseletek-kepviselok-reszere/korszerusitesi-palyazat

A program előző ciklusában Budapesten  98 távfűtött épület pályázott és nyert forrást az okos mérés kiépítéséhez.

Társaságunk elkötelezett a programban meghatározott fejlesztési célok megvalósulása iránt, és ehhez partneri, támogató együttműködést nyújt a felhasználói közösségek mellett  a költségmegosztást végző cégek számára is.  Meggyőződésünk, hogy ügyfeleink elégedettségét a távhőszolgáltatással a tényfogyasztáson alapuló havi, rendszeres elszámolásra való áttérés is szolgálja, ez biztosítja az elszámolás áttekinthetőségét, folyamatos nyomon követhetőségét, és mindenekelőtt a tudatos energiafelhasználás térnyerését.