Internetes arányközlés

A tulajdonosi közösségek megbízottjai az épületben mért hőmennyiség szétosztásához szükséges fűtési és melegvíz felosztási arányokat 2015. április 1-jét követően - társaságunk Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően - kizárólag az online ügyfélszolgálatunkon keresztül közölhetik.

Társaságunk a közös képviseletek számára egy olyan a weboldalról (www.fotav.hu) elérhető online adatközlési funkciót is tartalmazó internetes ügyfélszolgálatot fejlesztett ki, amely a hődíjszétosztási arányok meghatározásakor jelentősen megkönnyíti a felhasználói közösségek képviselőinek munkáját. A gyors és kényelmes használaton túl további előnye az elektronikus adatközlésnek, hogy az adatok megadásakor a képviselőknek nem kell felkeresniük ügyfélszolgálatunkat, illetve a papír alapú dokumentumot sem kell elküldeniük, valamint a már kiszámolt arányokkal kitöltött és a tulajdonosi közösség megbízottja által aláírt díjfizetői melléklet visszaküldésére sincs szükség. Továbbá a fogyasztásarányos elszámolás megvalósítása érdekében az új szétosztási arányok a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig feltölthetők, illetve rögzíthetőek.

A felhasználói közösségek díjfizetőire vonatkozó adatok (díjfizető neve, hővételezési hely címe, azonosítója, alapdíjszámítás alapjául szolgáló légtérfogat adata, fűtési célú és melegvíz készítési célú hődíjszétosztási aránya) az internetes felületen keresztül lekérhetők, a díjszétosztási arányokat módosíthatók, meghatározhatók. Konkrét fogyasztási adatok megadása során a program kiszámolja a díjszétosztási arányokat, és ellenőrzi, hogy a díjszétosztási arányok összege 100%.

A felület használatához szükséges Felhasználói kézikönyv az online ügyfélszolgálatra történő belépést követően a „Segítségkérés" szóra kattintva érhető el.