Közszolgáltatási szerződések kötése/módosítása

A hőmennyiségmérés alapján történő elszámolás során a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a távhőszolgáltató és a lakossági felhasználó között általános közszolgáltatási szerződéses jogviszony áll fenn. Az általános közszolgáltatási szerződés alapján a távhőszolgáltató a lakossági felhasználó részére folyamatos, biztonságos és meghatározott mértékű távhőszolgáltatásra, a lakossági felhasználó vagy a távhőtörvényben meghatározott esetekben a díjfizető a távhőszolgáltatás díjainak rendszeres megfizetésére köteles. Az általános közszolgáltatási szerződés mellékletét képezi a vételezésre kerülő összes távhő mennyiségére, a szolgáltatás megkezdésére és befejezésére, a fűtési és melegvízellátás beállítási értékeire vonatkozó igények teljesítését tartalmazó üzemviteli megállapodás, illetve a távhőszolgáltatási díj számlázásának feltételeit rögzítő 2. sz. melléklet. Amennyiben a felhasználó személyében, az alapdíjszámítás alapját képező összlégtérfogati érték nagyságában, a távhőszolgáltatásért fizetendő díj számlázásának módjában változás történik, illetve a távhőellátást biztosító szolgáltatói hőközpont szétválasztását követő felhasználói hőközpontok létesítését követően új általános közszolgáltatási szerződés megkötése szükséges.

Az általános közszolgáltatási szerződés - a jogszabályokban és az üzletszabályzatban meghatározott feltételekkel - a szolgáltatás igénybevételével is létrejön.

A felhasználó képviselőjének személyében történő változáskor

Az általános közszolgáltatási szerződés módosítása szükséges, melyre a személyes ügyfélszolgálati irodáinkon van lehetőség. Kérjük, hogy a képviseleti jogosultságról szóló felhatalmazást (közgyűlési jegyzőkönyvet, az ahhoz tartozó jelenléti ívet), illetve képviseletet ellátó cégek esetében a cégkivonatot, aláírási címpéldányt, valamint az adott épülettel kapcsolatos jognyilatkozat tételre vonatkozó meghatalmazást juttassák el társaságunk részére.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az általános közszolgáltatási szerződés mellékletét képező üzemviteli megállapodásban megnevezheti az adott épület fűtési megbízottját, akinek a szerződés megkötésekor jelen kell lennie a megállapodás aláírása miatt.

A távhőszolgáltatási díj számlázásának feltételeit rögzítő 2. sz. melléklet adatainak megadása a felhasználó képviselőjének feladata, mely adatszolgáltatás egy kifejezetten erre a célra kialakított online felületen lehet megtenni.

Felhívjuk képviselőink szíves figyelmét, hogy a hosszabb várakozás elkerülése érdekében lehetőség van a www.fotav.hu címen ügyfélszolgálati irodáinkba történő bejelentkezéshez előzetes időpontfoglalással élni.