Üzemviteli megállapodás

Az Általános Közszolgáltatási Szerződésben vállalt távhőszolgáltatás műszaki elemeit, a szolgáltatási paramétereit, illetve a szerződő felek műszaki kötelezettségeit (távhőszolgáltatás és felhasználó) az 1. számú melléklete, az Üzemviteli megállapodás tartalmazza.

Az Üzemviteli megállapodást csak úgy, mint az ÁKSZ-t a felhasználói/tulajdonosi közösség képviselője kötheti meg, illetve módosíthatja az ügyfélszolgálati irodáinkon.

A megállapodásban meg jelölhető egy adott személy, aki Fűtési / hőszolgáltatási megbízottként a közös képviselőn felül, a műszaki jellegű ügyintézésekben eljárhat a távhőszolgáltató felé.

A műszaki kötelezettségek tartalmazzák, hogy az épületek fűtési rendszere (fűtés csövek, radiátorok – szekunder fűtési rendszer) tulajdonjog alapján a felhasználói közösségé, és annak karbantartása és működő képes állapotának garantálását biztosítania kell.

Tovább tartalmazza, hogy a hőközponti berendezés a BKM Nonprofit Zrt. tulajdonában van, és szintén biztosítania kell annak folyamatos üzemelését.

A hőközponti berendezéseinket az elmúlt években folyamatosan felújítottuk, és ez által ma már mindenhol biztosítani tudjuk a legkorszerűbb szabályozásokat; illetve hőközpontjaink száz százalékosan fel vannak szerelve külső hőmérséklet érzékelőkkel is.

A távhőszolgáltatás módja lehet:

  • fűtési szolgáltatás
  • használati melegvíz szolgáltatás (ivóvíz felfűtése)
  • fűtési és használati melegvíz szolgáltatás

Az érvényben lévő fűtésszolgáltatási időszak szeptember 15-től május 15-ig tart.

A BKM Nonprofit Zrt. eljárás rendjében a fenti időszakot három elkülönített részre osztja fel.

A szeptember 15 – október 15. (előfűtési) illetve az április 15 – május 15-e (utófűtési) időszakokra, és az október 15 – április 15 közötti fűtési időszakra.

Az elő- és utófűtési időszakra (együtt átmeneti időszak) szólóan van lehetőségük a közös képviselőknek, hogy meghatározzák magának a fűtési szolgáltatásnak az elindítási és leállítási módjait; az Üzemviteli megállapodások fajtái alapján.

A fűtésszolgáltatás rendkívüli indítására és leállítására vonatkozóan, a közös képviselőknek és fűtési megbízottaknak lehetőségük van egy ún. Eseti rendelkezés forma-nyomtatvány kitöltésére és elküldésére.

Az ilyen módon közölt fűtéskapcsolási igény minden átmeneti időszakban egy alkalommal díjmentes, azonban minden további rendelkezés ugyan abban az időszakban már díjköteles.

A fűtési szolgáltatásra vonatkozóan az Üzemviteli megállapodásban kell meghatározni az épületen belüli (pl: lakószobák) átlagos fűtöttség hőmérsékletét is.

Az átlagos hőmérséklet az egész épületre értendő, mert az épület és annak fűtési rendszerének állapota miatt a különböző szintek és helyiségek között hőmérsékleti eltérések lehetnek.

(PL: Az Ütemviteli megállapodásban, ha a lakószobák átlag hőmérséklete 22 °C, azonban ebben az esetben némely felső szinteken 24-25 °C is lehet; és az ellentétes szinteken viszont csak 20-21 °C van. Ebben az esetben az átlagos hőmérséklete az épületnek 22 °C, így az ÜM-ben meghatározott paraméter teljesül, a távhőszolgáltató annak megfelelően szolgáltat.)

A lakószobák hőmérsékleti értékeinek nyomon követése, ellenőrzése kizárólag a felhasználói közösség feladata, és mértéknek alapján a közös képviselő dönthet, hogy további beállítási igényét jelzi-e a távhőszolgáltató felé annak megfelelően.

Amennyiben az Ütemviteli megállapodásban előírt átlagos fűtöttség, a tulajdonosi közösség szerint nem teljesül (melegebb, vagy hidegebb van az épületben átlagosan), az Üzemviteli megállapodás módosítása helyett a hőközponti szabályzót kell csak beállítatnia a közös képviselőnek úgy, hogy a megállapodás értékei teljesüljenek.

Az épület átlag fűtöttségét továbbá két részre lehet osztani, nappali és éjszakai időszakokra; melynek következtében az éjszakai időszakra egy éjszakai hőmérsékletcsökkentést állítathatnak be az Üzemviteli megállapodásban. Az éjszaki csökkentés hőfoka és a nappali fűtöttség hőfoka között nem lehet 3 °C-nál nagyobb különbség; mert a csökkentés időtartama (pl: 22:00 – 5:00 óra között) alatt az épület biztosan nem tud jobban lehűlni!

Amennyiben használati melegvíz szolgáltatás (ivóvíz felfűtése) van az épületben, úgy az Üzemviteli megállapodásnak kell tartalmaznia a csapokon kifolyó melegvíz hőfokának hőmérsékleti értékét is.

Hasonlóan a fűtési átlag hőfoknak, a használati melegvíz hőfokának értéke is épület szinten csak átlagos érték; mert a különböző helyeken lévő csapokon eltérő hőfokú melegvíz is vételezhető; mely nagyban függ az épület tulajdonában lévő ivóvíz hálózat állapotától, szigetelésétől (vagy szigeteletlenségétől) és az ún: melegvíz církulációs rendszer állapotától.

A használati melegvíz hőfokának figyelése és a távhőszolgálató felé történő jelzése szintén a felhasználói közösség, illetve annak képviselőjének feladata.

 

Társaságunk 2017. szeptember 1-jétől kezdődően már kizárólag Automatikus Üzemviteli megállapodást köt a Felhasználóval

Automatikus (DDC-s megállapodásnak nevezett)fűtésindítású és leállítású üzemviteli megállapodás:

A fentiekben leírt szolgáltatási beállításokon (átlag fűtöttség, éjszakai csökkentés, használati melegvíz) túl az Üzemviteli megállapodás tartalmazza a fűtési rendszer beindítási és leállítási módozatát is.

Az Automatikus fűtési szabályzás esetében minden év szeptember 15 – október 15. és a következő év április 15 – május 15. közötti időszakra szólóan a közösség képviselője meghatározhatja azon két dátumot, amikor az épületük fűtési szolgáltatási rendszerét elindítjuk, illetve leállítjuk.

(általános beállítások pl: 09.15-05.15., 10.01-04.30., vagy 10.15-04.15. közötti időszakok)

A fűtési rendszer üzemelése során a hőközponthoz tartozó, az épület külső falán elhelyezett hőmérséklet-érzékelő szabályozza a fűtésszolgáltatást; a pillanatnyi külső hőmérséklet alapján.

A fűtési üzem alatt a hőközponti szabályzás folyamatosan méri az épület közvetlen közelében lévő pillanatnyi külső hőmérsékletet és annak megfelelően indítja, szabályozza és/vagy állítja le a fűtési szolgáltatást az épületre.

Előnyei:

  • a folyamatos külső hőmérséklet alapján történő szabályzás energiatakarékos az épületek részére, hiszen fűtési idény alatti melegebb napokon is leállítja, vagy arányosan kevesebb energiával üzemeltetheti a fűtésszolgáltatást.
  • Az automatikus, emberi beavatkozás nélküli szabályzás kényelmes és hatékony, mert nem hárul a közösségre, illetve annak képviselőjére az a feladat, hogy az épület fűtési indítását és leállítását folyamatosan figyelve és dokumentálva jelentse a távhőszolgáltató felé.

Végezetül mi a teendő Üzemviteli Megállapodás hiánya esetén:

Érvényes Üzemviteli Megállapodás hiányában, az érvényes jogi szabályozások alapján, ha a felhasználói berendezések (épületen belüli fűtési rendszerek) lehetővé teszik a szolgáltatást, akkor a fűtési szolgáltatás minden év szeptember 15-vel megkezdésre kerül, a következő év május 15-ig úgy, hogy a lakószobákban, irodahelyiségekben folyamatosan legalább +20 °C hőmérséklet; továbbá a használati melegvíz szolgáltatás egész évben folyamatosan biztosítva legyen.

 

2022. 01. 03.