Letölthető nyomtatványok

Letölthető nyomtatványok

Akadálymentes számla kérelem

Akadálymentes számla kérelem nyomtatvány

Meghatalmazás

Fontos tudni, hogy amikor nem maga a díjfizető jár el, az ügyintézéshez meghatalmazás szükséges.
Általános meghatalmazás

Díjfizető változással kapcsolatos nyomtatványok

Tulajdonosváltozás

Együttes kérelem

Számlázással kapcsolatos nyomtatványok:

Nyilatkozat számlázási mód megváltoztatásáról - havonkénti, hőközponti mérés és díjszétosztás igénylése esetén

Nyilatkozat számlázási mód megváltoztatásáról - részszámlázás igénylése esetén

Nyilatkozat részmennyiség megváltoztatására - részszámlázás esetén

Befizetés / Kifizetés

Meghatalmazás pénzfelvételre

Felhatalmazás csoportos beszedési megbízásra

Műszaki ügyintézés

Nyomáspróba megrendelőlap

Ürítés/keringtetés leállítás megrendelőlap

ESETI rendelkezés hőközponti szabályzó ki- és bekapcsolására

Kiviteli tervek észrevételezési lapja (A papíralapú kiviteli terveket 5 példányban szükséges benyújtani a BKM Nonprofit Zrt. Dokumentum menedzsment csoport részére, melyből egy észrevételezett példányt adunk vissza Partnereinknek.)

Műszerlap  

Felhasználói tulajdonú hőközpontok éves nyomáspróbája - Jegyzőkönyv

MEKH Magyar Energetikai ás Közmű-Szabályozási Hivatal fogyasztóvédelmi kiadványai

A közműszámlák befizetésének  lehetőségei és módjai
Elektronikus ügyintézési  lehetőségek a közszolgáltatásokban

Utolsó módosítás: 2022. december 07.