Elektronikus ügyintézés

Társaságunk az elektronikus ügyintézésről és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján biztosítja az elektronikus ügyintézést a felhasználók számára.

Társaságunk az elektronikus ügyintézést az E-papír-szolgáltatás segítségével biztosítja 2018. november 1. napjától az alábbi ügytípusokban:

 1. Jelenlegi díjfizető adatainak változása
 2. Tulajdonos változás
 3. Bérlő vagy használó változás
 4. Jelenlegi díjfizető számlázási címének változása
 5. Légtérfelmérés iránti igény
 6. Számlareklamáció
 7. Számlázással kapcsolatos információ
 8. Utólagos elszámolással kapcsolatos reklamáció
 9. Számlakézbesítéssel kapcsolatos reklamáció
 10. Átjelentkezés havonkénti számlázásra / Átjelentkezés részszámlázásra
 11. Részmennyiség módosítása
 12. Egyéb, számlával kapcsolatos tájékoztatás
 13. Egyenleggel kapcsolatos információ kérése
 14. Részletfizetési megállapodás iránti igény
 15. Hátralékegyeztetés
 16. Befizetési módokkal kapcsolatos ügyintézés
 17. Igazolások, számlamásolat, csekk iránti igény
 18. Díjelosztással kapcsolatos ügyintézés
 19. Közösség képviselőjének változása
 20. Aláírt díjfizetői melléklet megküldése
 21. ÁÜTSZ kötés/módosítás
 22. Üzemviteli módosítási igény jelzése
 23. Hőközponti kulcs iránti igény
 24. Fűtéskapcsolás megrendelés
 25. Épület fogyasztási adatai iránti igény
 26. Csatlakozás
 27. Fűtésszolgáltatással kapcsolatos reklamációk
 28. HMV szolgáltatással kapcsolatos megkeresés
 29. Ürítés/kizárás megrendelés
 30. Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás kérése

Az e-papír szolgáltatás a https://epapir.gov.hu/ weboldalon érhető el, a bejelentkezéshez Ügyfélkapu regisztrációval szükséges rendelkezni.

Bejelentkezést követően először a címzettet kell kiválasztania: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt, majd a FŐTÁV Nonprofit Zrt. nevével jelölt ügytípusok közül válassza ki az Önnek megfelelőt. A témacsoport mező a fenti két mező kitöltését követően automatikusan kitöltésre kerül. Ezt követően szövegesen begépelheti a társaságunk számára küldendő információkat, kérelmeket.

Kérjük, hogy amennyiben olyan megkereséssel fordul hozzánk, melynek érdemi ügyintézéséhez kitöltendő nyomtatvány is szükséges, akkor azt lehetőség szerint – a szükséges aláírásokkal ellátva – csatolja a bejelentéséhez. Nyomtatványaink  erről az oldalról tölthetők le.

Elektronikus aláírással nem rendelkező lakossági ügyfeleink számára lehetőség van elektronikus aláírást igénylő dokumentumot az un. AVDH (azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés) szolgáltatással benyújtani a https://niszavdh.gov.hu  oldalon keresztül társaságunkhoz.

A rendelkezési nyilvántartás (RNY) szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/  címen érhető el KAÜ-( Központi azonosítási ügynök ) szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

 

Hivatali Kapu

Társaságunk elektronikus ügyintés biztosítására kötelezett szervezet számára biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül is elérhető az alábbi azonosító adatok felhasználásával:

Hivatal rövid neve: FOTAV
KRID azonosító: 203278135

Társaságunk  SZÜF központi szolgáltatáson  keresztül történő elérhetősége:
SZÜF-Magyarország.hu

 

A BKM Nonprofit Zrt. elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján készített Információátadási szabályzata itt érhető el.

 

Ügyintézés-interneten

Ügyfeleink részére továbbra is lehetőség van az on-line ügyintézésre. Az oldal elérhetősége: https://ugyfelszolgalat.fotav.hu/ 

 

Adatkezelési tájékoztató

A BKM Nonprofit Zrt. az e-ügyintézés során nem használ fel és nem kezel több személyes adatot, mint más kommunikációs csatornáin indított ügyintézése során. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató az Adatvédelmi_tájékoztató.pdf (fotav.hu) linken érhető el.

 

Üzemszünet, üzemzavar esetére kialakított eljárásrend:

Az elektronikus ügyintézés során bármelyik e- ügyintézési oldalon üzemszünet vagy üzemzavar van, ügyfeleinknek a fotav.hu oldalon található elérhetőségeken, személyes vagy online ügyfélszolgálatunkon van lehetősége ügyintézést kezdeményezni.

Üzemszünet alatt az ügyfélkapu helyett az ügyfél által megadott egyéb címekre küldjük el a választ és a kért tájékoztatást.