Fizetési módok

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

1. SimplePay fizetési megoldások a BKM Nonprofit Zrt. online ügyfélszolgálatán

PSD2 megfelelés erős ügyfél hitelesítéssel  
Az Európai Parlament és az Európai Tanács 2015/2366 pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvének (PSD2) megfelelve, a FŐTÁV Online ügyfélszolgálatán történő bankkártyás fizetések esetén bevezetésre került a kétszintű ügyfél azonosítást jelentő, erős ügyfél-hitelesítés (SCA).

A megszokottól eltérő, új online fizetési felület – biztonság növelése
A PSD2 szabályozásnak megfelelő, biztonságos bankkártyás fizetést a jövőben az OTP Mobil Kft. pénzforgalmi szolgáltató SimplePay online bankkártyás fizetési megoldás biztosítja Ügyfeleink és Társaságunk számára, a biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által.

Távhőszámla fizetése SimplePay online bankkártyás fizetési megoldással

Lépések:
1.    Lépjen be a FŐTÁV Online ügyfélszolgálatára, válassza ki a befizetni kívánt távhőszámlá(i)t.
2.    Olvassa el, ezt követően fogadja el az Adattovábbítási nyilatkozatot, amellyel hozzájárul ahhoz, hogy a fizetési tranzakció végrehajtása érdekében e-mail címe, számlázási neve és címe az OTP Mobil Kft., mint Adatfeldolgozó részére átadásra kerüljön.
3.    Átirányítjuk a SimplePay fizetőoldalára, adja meg bankkártya adatait, amellyel fizetni szeretne, majd a "Fizetés" gombra kattintva indítsa el a tranzakciót. Ha van a Simple applikációban regisztrált kártyája, akkor azt kiválasztva is elvégezheti a fizetést.
4.    A kártyaadatok megadása után megtörténik a fizetés biztonságos, banki hitelesítése és a fizetési tranzakció végrehajtása.
5.    A fizetést követően visszairányítjuk a FŐTÁV Online ügyfélszolgálata oldalára, ahol a tranzakció eredményéről visszaigazolást kap.   

Bankkártyával történő fizetés esetén, sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti – a SimplePay fizetési rendszer elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését a választott számla vagy számlák ellenértékével.

 

2. Egyenletes díjfizetés

2012. Szeptemberben módosította korábbi rendeletét a távhőszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a Közgyűlés 66/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletével. A főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló rendelet részletesen ismerteti a Közüzemi szerződés szabályait, a szerződésszegés eseteit, a díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket, valamint a számlázási előírásokat.

A rendelet díjfizetési lehetőségeket tárgyaló 29. §-a lehetővé teszi, hogy a hődíjat a felhasználó vagy a díjfizető – választásától függően – havonkénti mérés és adatszolgáltatás alapján vagy részszámlák és elszámoló számla kiállításával (havonta azonos összegű díjakkal, majd a 12. hónapban, április végén történő elszámolással, úgynevezett egyenletes díjfizetéssel) fizesse meg. Az elszámolási időszak május 1-től április 30-ig tart. Előírja, hogy a felhasználó vagy a díjfizető választásának hiányában – azaz amennyiben másként nem rendelkezik a szolgáltató felé – a távhőszolgáltató részszámlák és elszámoló számla kiállításával számlázzon. Az elszámoló számlák kiállítása minden év májusában várható.

A havi részszámlákban szereplő hőfogyasztások az előző éves hőfogyasztás 1/12-ed részeként kerülnek megállapításra. Az általunk megállapított részmennyiségen lehetőség van évente egyszer módosítani. A módosítás formanyomtatványunk kitöltésével kezdeményezhető.  A részszámlázás ügyfélbarát megoldásnak minősül, tudniillik fogyasztóink távhődíj-fizetése az egész évre vonatkozóan egyenletessé válik, s így elkerülhetőek a váratlan - hideg téli időjárás okozta -, magasabb összegű számlák.

A díjfizetők az egyenletes díjfizetéshez képest természetesen választhatják a lakásra jutó fogyasztás alapján történő fizetést is formanyomtatványunk kitöltésével, vagy internetes ügyfélszolgálatukon keresztül a számlázás/számlázási mód megváltoztatása menüpont alatt.

Ugyancsak ezen lehetőségek igénybevételével számláikat havonkénti, hőközponti mérés és díjszétosztás alapján, ún. tényfogyasztás szerint fizető ügyfeleink kérhetik a részszámlázás alapján történő díjfizetést. Mindkét esetben évente egyszer lehetséges a módosítás.

Letölthető nyomtatványok:

Nyilatkozat számlázási mód megváltoztatásáról - havonkénti, hőközponti mérés és díjszétosztás igénylése esetén

Nyilatkozat számlázási mód megváltoztatásáról - részszámlázás igénylése esetén

Nyilatkozat részmennyiség megváltoztatására - részszámlázás esetén

3. Csoportos beszedési megbízás

Amennyiben Ön rendelkezik lakossági folyószámlával, úgy a postai sorbaállás helyett, választhatja az úgynevezett csoportos beszedés fizetési módot számlái kiegyenlítésére. Ez azt jelenti, hogy felhatalmazza számlavezető pénzintézetét arra, hogy jövőben távhőszámláit a BKM Nonprofit Zrt. részére folyószámlájáról teljesítse.

  • Ha ezt a felhatalmazást megadja, úgy a FŐTÁV-os számlájához nem mellékelünk csekket.
  • A FŐTÁV a számla fizetési határidejének - vagy legkorábban az azt megelőző - napjára nyújtja be a bankba terhelésre (elektronikusan) a beszedési állományt, tehát önnek mindenképp van ideje arra, hogy ha nem tartja jogosnak a számlakövetelést, úgy a teljesítést bankjánál letiltsa.
  • Amennyiben attól tart, hogy - például a közös képviselő által megadott szétosztási arányok pontatlansága miatt - egy-egy elszámoló számla összege irreálisan magas lehet, amit Ön másként (pl. részletfizetéssel) kíván rendezni, lehetősége van felső limit beállítására.

A csoportos beszedési megbízás megadásához szükséges nyomtatvány honlapunkon, illetve on-line ügyfélszolgálati felületünkön elérhető. Kérjük, hogy a "3"-al kezdődő 8 jegyű felhasználó azonosítóját (ügyfél azonosítóját)pontosan írja be! A nyomtatványt a banknál bejelentett módon kell aláírnia és eljuttatnia a FŐTÁV valamely ügyfélszolgálatára vagy postacímére (1509 Budapest, Pf.9.), vagy az Ön számlavezető pénzintézetéhez.

Letölthető nyomtatványok:

4. Csekkes fizetés

Amennyiben Ön csekken fizeti távhőszámláját, úgy minden alkalommal a számla mellé kiállítunk Önnek egy megszemélyesített sárga csekket. A csekken történő fizetés Önnek és a Szolgáltatónak is a legdrágább fizetési mód, ezért amennyiben rendelkezik folyószámlával, úgy ajánljuk Önnek az egyéb fizetési lehetőségeinket: csoportos beszedés, átutalás, OTP Bank automata.

5. Átutalásos fizetés

Amennyiben Ön rendelkezik bankszámlával, átutalással is kiegyenlítheti távhőszámláit. Ebben az esetben kérjük, hogy a közlemény rovatba minden alkalommal szíveskedjen feltüntetni az aktuális számla sorszámát, ennek hiányában felhasználó azonosítóját (lakosság esetén"3"-assal, közület esetén "2"-essel kezdődő, 8 jegyű azonosító), vagy számlája mellé küldött csekken levő referencia számot, amely a csekk megbízó-azonosító mezőjében található.

Utaláshoz szükséges banki adatok, számlaszám a következő:

K&H Bank                10401093-00029368-00000000 

Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU97 1040 1093 0002 9368 0000 0000
 
Köszönjük együttműködését.

6. Befizetés az ügyfélszolgálati pénztárakban

Ügyfélszolgálati Irodáinkban díjfizetőinknek lehetőségük van készpénzzel vagy bankkártyával kiegyenlíteni a távhőszámlát/távhőszámlákat. A személyes befizetéseket elsősorban azon kedves díjfizetőinknek ajánljuk, akik a távhőszolgáltatással kapcsolatos más ügyben is (pl. "0-s igazolás", számlamásolat, tulajdonosváltás bejelentése, díjfizetők adatainak módosulása stb.) el kívánnak járni.

PayPass kártyájával lehetősége van egy érintéssel kiegyenlíteni a távhőszámlát/távhőszámlákat. A PayPass egy új fizetési technológia, ami felgyorsítja és megkönnyíti a bankkártyás fizetést. Vásárláskor elegendő a kártyát a terminálhoz érintenie és a PIN kód megadására is csak 5.000 Ft feletti összeg esetén van szükség.

7. Visszautalások

Ha az elszámolás eredményeként a felhasználó vagy a díjfizető folyószámláján túlfizetés mutatkozik, a felhasználó, vagy a díjfizető eltérő kérésének hiányában a

Távhőszolgáltató

a) 3 000 forintot meg nem haladó összeg esetében a díjfizetőt megillető összeget a felhasználó vagy a díjfizető következő számlájában számolja el,

b) 3 000 forintot meghaladó összeg esetében a díjfizető fizetési módja szerinti módon (postai úton, vagy banki átutalással) a számla kibocsátásától számított 8 napon belül visszafizeti a felhasználónak vagy a díjfizetőnek.

A túlfizetések felhasználása a fentiektől eltérő módon is lehetséges.

Spóroljunk együtt!

Csekkes számlafizetés esetén is lehetőség van a túlfizetések bankszámlaszámra történő visszautalására. Ügyfeleink egyedi nyilatkozata, kérése alapján postai visszautalás helyett társaságunk a nyilatkozatban megadott bankszámlaszámlára utalja a túlfizetéseket.

A túlfizetés összege felvehető továbbá társaságunk bármelyik ügyfélszolgálati irodájában, illetve egyedi nyilatkozat alapján felhasználható a következő számla kiegyenlítésére is.

 

8. Internetes számlafizetés

Interneten keresztül is rendezheti távhőszámláit! Ha nem szeretne többé csekkjeivel a postán hosszasan sorban állni, ismerkedjen meg a számlakézbesítés és számlafizetés új, kényelmes és biztonságos módjával!

A sárga csekk és a sorban állás helyett válassza Ön is a kényelmes, megbízható, környezetbarát, elektronikus számlarendszert, ahol többféle fizetési mód áll az Ön rendelkezésére! Választhatja a csoportos beszedési megbízást, a bankkártyás fizetést, vagy a banki átutalást is. Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a Díjnet papírmentes számlakezelésével Ön is tehet környezetünk megóvásáért!

Díjnet.hu

Regisztráljon a https://www.dijnet.hu oldalon, ahol bővebb tájékoztatást talál a szolgáltatásról!

 

2023. 01. 26.