Tartozás engedményezése DHK Zrt. részére

Amennyiben a Társaságunk által kiállított számla a fizetési határidejét követő 180 napon belül nem kerül rendezésre, engedményezzük a lejárt tartozást. Az engedményezett számlatartozás beszedésére a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató  Zrt. ( továbbiakban: DHK Zrt. ) válik jogosulttá.
Az engedményezett számlatartozás kiegyenlítésére  a DHK Zrt. felé kell befizetést teljesíteni, illetve részletfizetési megállapodás is a DHK Zrt-vel köthető.
Amennyiben Önnek van olyan tartozása, amely engedményezésre került a DHK Zrt. felé, Társaságunknak "0-s igazolást" csak olyan záradékkal áll módjában kiadni, amelyben felhívja a figyelmet arra, hogy  a számlák rendezettségéről a DHK Zrt.-től is igazolást kell kérnie.

További információkról  a www.dhkzrt.hu honlapján tájékozódhat.

DHK Zrt. elérhetőségei:
Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf.14.
Központi telefonszám: 06 1 483 3800
Központi faxszám: 06 1 483 3801
Központi e-mail cím: dhk@dhkzrt.hu