Közszolgáltatási szerződések

Hőközponti hőmennyiségmérés esetén

Hőközponti hőmennyiségmérés szerinti szolgáltatás esetében a szolgáltatás tárgya a mért hőmennyiség átadása a tulajdonosi közösség egésze részére. Az átadott hőmennyiség hiteles módon egy helyen, a hőközpontban mérhető, ezért a közszolgáltatási szerződés a tulajdonosi közösség és a FŐTÁV Nonprofit Zrt. között áll fenn, azt a távhőszolgáltató és az épület tulajdonosa, tulajdonosi közössége (szerződésben Felhasználó) által megbízott közös képviselő jogosult aláírni.

A 2005. évi XVIII. a távhőszolgáltatásról szóló törvény 37. § (2) pontja alapján: amennyiben a felhasználói közösség a hőközpontban hitelesen mért hőmennyiség épületrészenkénti (lakásonkénti) szétosztását kéri a szolgáltatótól, a távhőszolgáltatási díjakat a díjfizető (a lakás tulajdonosa, bérlője vagy használója) fizeti meg a távhőszolgáltatónak.

További információ a "Képviselők részére - közszolgáltatási szerződések kötése/módosítása" menüpontnál található.

Szolgáltatói hőközpontról ellátott épületek hőfogyasztásának megosztása

A szolgáltatói hőközpontokban (ezekből a hőközpontokból több épület kap fűtést és melegvíz-ellátást) hitelesített hőmennyiségmérők mérik a hőfogyasztást, a hőközpontban mért hőmennyiség tehát több épület együttes hőfogyasztása. A szolgáltatói hőközpontokban mért hőfelhasználás hőközpontról ellátott épületek közötti megosztására az alábbi lehetőségek vannak:

  • Egyes szolgáltatói hőközpontról ellátott épületek hőfogadó állomásaira a távhőszolgáltató korábban költségmegosztó mérőműszereket (fűtési hőmennyiségmérők és melegvíz-mennyiség mérők) szerelt fel. (Ezek a műszerek a mérésügyre vonatkozó jogszabályok szerint közvetlen elszámolásra nem, csak a joghatályos méréssel megállapított összes hőmennyiség szétosztására alkalmazhatók.) Egy épület elfogyasztott hőmennyisége a szolgáltatói hőközpontban hiteles méréssel megállapított hőmennyiségnek akkora hányada (%), ahány %-a az épület hőfogadó állomásán mért érték a hőközpontból ellátott összes hőfogadóban mért értékek összegének.
  • Azon szolgáltatói hőközpontból ellátott épületek esetében, ahol költségmegosztó mérőműszerek nem kerültek felszerelésre, a Díjrendelet előírásai szerint a hőközpontban mért összes fűtési célú és melegvíz-készítési célú hőmennyiséget az érintett épületek tulajdonosi közösségei között létrejött megállapodás szerint, annak hiányában az épületek alapdíjszámítás alapját képező légtérfogata arányának megfelelően osztja fel a távhőszolgáltató.

Épületrészenkénti (lakásonkénti) hőmennyiségmérés szerinti elszámolásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés

A fűtési és melegvíz készítési célú hőfelhasználás egyedi (lakásonkénti) mérése és elszámolása lakáshőközpontok lakásonkénti kialakításával érhető el, amely megvalósításához a jelenlegi központi fűtési rendszert el kell bontani, és helyette lakásonként önálló rendszert kell kialakítani. A lakásonkénti mérés megvalósításáról a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 43 § (5) bekezdése rendelkezik, miszerint a felhasznált távhő mennyisége lakásonként akkor mérhető és számolható el, ha a felhasználók a távhő mennyiségének hiteles mérésére alkalmas mérőeszköz felszerelését, valamint a felhasználói berendezés ehhez szükséges átalakítását a saját költségükön, az épület valamennyi épületrészében megvalósítják és a hiteles mérés feltételeit folyamatosan biztosítják.

Fentieknek megfelelően az egyedi mérés és aszerinti elszámolás az épületen belüli egy, vagy néhány lakás esetében történő megvalósításának jogszabályi és technikai akadálya van.

Az épületrészenkénti (lakásonkénti mérés) megvalósulása esetén közszolgáltatási szerződés jön létre egyrészt az épület kezelője és a FŐTÁV Nonprofot Zrt., másrészt az egyes épületrészek (lakások, üzlethelyiségek) tulajdonosai és a FŐTÁV Nonprofit Zrt. között. A felhasználási helyen elfogyasztott távhő mennyiségének mérésére szolgáló hőmennyiségmérő adatait - a mérő típusát, gyári (azonosító) számát, a hitelesítési bélyegző évszámát és sorszámát, valamint a mérő állását - a helyszínen jegyzőkönyvben rögzítjük, amely a lakás, üzlethelyiség tulajdonosával létrejövő általános közszolgáltatási szerződés mellékletét képezi. Mérőcsere esetén a felek a korábbi és az új mérő adatairól az előzőeknek megfelelően jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a közszolgáltatási szerződés új, érvényes mellékletét képezi.