Nullás igazolás igénylése

A "0-s" igazoláson társaságunk azt igazolja, hogy Önnek egy adott felhasználási (hővételezési) helyre vonatkozóan nincs távhőszolgáltatási díjhátraléka. Felhívjuk figyelmét, hogy a hődíjak utólag, a hőmennyiségmérő leolvasását követően kerülnek kiszámlázásra. Amennyiben az Ön folyószámlájára vonatkozóan történt hátralékértékesítés a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére, úgy az engedményezett tartozásokra vonatkozóan onnan is kell nullás igazolást kérnie.

Igazolást kérhet: