Díjszétosztási arányok meghatározása

A hőközponti hőmennyiségmérés esetén, amennyiben a tulajdonosi közösség a távhődíjak épületrészenkénti (lakásonkénti) szétosztását választja, akkor – a 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 43. § (6) alapján – a hőközpontban (hitelesen) mért hőfelhasználás díjfizetők közötti szétosztásáról (azaz arról, hogy az egyes épületrészek díjfizetői milyen arányban részesüljenek az épület által fűtésre és vízfelmelegítésre felhasznált hőmennyiségből) a felhasználó képviselője rendelkezik.

157/2005. (VIII.15) Korm. rendelet a tulajdonosi közösségen belül szabályozza a fűtési költségosztókkal, mellékvízmérőkkel történő, az elszámolás alapjául szolgáló költségosztást, és a képviseletet/közös képviselőt kötelezi a díjelosztási arányok meghatározására, a leolvasás időpontjával kapcsolatos tájékoztatásra.

Szabályozza továbbá a fűtési költségosztók, illetve a mellékvízmérők hiányában a díjszétosztási arány meghatározásának módját.

A BKM Nonprofit Zrt. köteles a számlázása során felhasználni az internetes ügyfélszolgálat, képviseletek részére létrehozott díjszétosztási arányközlő felületen a képviseletek/képviselők által meghatározott, az összes hőfogyasztás díjfizetőnkénti szétosztására vonatkozó arányokat/adatokat.

A felosztási arányok meghatározásakor a képviselet többféle szempontot is figyelembe vehet.

A fűtésre jutó hőmennyiség épületrészek (lakások) közötti felosztása történhet:

  • a BKM Nonprofit Zrt.-nél nyilvántartott épületrészek (lakások) fűtött légtérfogata szerint;
  • amennyiben az épület összes hőleadó berendezését költségmegosztó műszerekkel látták el, akkor az azokon mért és kiértékelt adatok alapján.

A melegvízre jutó hőmennyiség épületrészek (lakások) közötti felosztása az alábbi szempontok alapján történhet:

  • a melegvízmérőkön mért fogyasztások alapján képzett szétosztási arányszámok alkalmazásával;
  • az épületrészekben felszerelt melegvíz-kifolyócsapok számának alapulvételével
Melegvíz készítési célú hődíj (lakás) = épület melegvíz készítési célú hőfelhasználása x melegvíz díjszétosztási arány x egységár + ÁFA (5 %)
Fűtési célú hődíj (lakás) = épület, fűtési célú hőfelhasználása x fűtési díjszétosztási arány x egységár + ÁFA (5 %)

A felhasználói közösségeknek célszerű a díjszétosztás módjáról a lakóközösség közgyűlésén döntést hozni.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a díjszétosztási arány meghatározásának módjáról és az arányok meghatározásához szükséges alapadatokról (fűtött légtérfogat vagy felszerelt költségmegosztó műszereken kiértékelt adatok) kérjük, elsősorban Képviselőjénél érdeklődjön!  Az ezzel kapcsolatos kérdésekre Társaságunknak az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő információt áll módunkban kiadni.

Amennyiben a felosztási arányok fűtött légtérfogat arányos szétosztása mellett döntöttek, úgy a megállapított légtérfogat adathelyessége ellenőrizhető az

épületrész légtérfogata = alapterület x magasság

képlet alapján.

Amennyiben Tisztelt Ügyfelünk úgy gondolja, hogy a díjszétosztási arányok megállapításához figyelembe vett fűtött légtérfogat alapadata nem megfelelő, célszerű jelezni Képviselője felé, hiszen a díjszétosztási arányok módosításáról kizárólag Képviselője rendelkezhet. A pontos légtérfogat megállapítása érdekében Társaságunktól ellenőrző légtérfelmérés is kérhető. Az igénybejelentés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a szükséges tudnivalókat.