Fűtési hődíj újbóli szétosztás és elszámolása fűtési költségmegosztók alapján

A BKM Nonprofit Zrt. a fűtési költségmegosztókkal teljes körűen felszerelt épületekben a már elszámolt hőfogyasztást mintegy többlet szolgáltatásként lakásonként újra szétosztja és elszámolja a fűtési költségosztók adatai alapján, amennyiben az erre vonatkozó szerződést a felhasználói közösség képviselője megköti társaságunkkal.

 • Az elszámolást mindaddig térítésmentesen biztosítja Társaságunk, amíg a díjkülönbözet befizetési kötelezettségét az adott elszámolási időszakra a fizetési határidőn belül az épület valamennyi díjfizetője teljesíti, ellenkező esetben a BKM Nonprofit Zrt. jogosult a szerződést írásban felmondani.
 • A szerződés megszűnését követően új szerződés 400 Ft + 27% áfa/hővételezési hely, azaz bruttó 508 Ft szerződéskötéskor egy összegben fizetendő díj*.
 • Ismételt felmondás esetén újabb szerződés 600 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 762 Ft, majd 909Ft + 27% áfa, azaz bruttó 1 154Ft/hővételezési hely szerződéskötési díj* megfizetése ellenében köthető, illetve ezt követően utólagos elszámolás tárgyában a felhasználói közösség 3 évig szerződést nem köthet.

A szerződéskötés és elszámolás feltételei:

 • A felhasználói közösség és a BKM Nonprofit Zrt. között Általános Közszolgáltatási Szerződés van érvényben, amely alapján társaságunk a hőközpontban mért hőmennyiség hődíját havonta az egyes díjfizetőknek számlázza a közös képviselő/képviselet által megadott díjszétosztási arányokkal.
 • Az épületrészek (lakások, üzlethelyiségek) valamennyi hőleadó berendezésére teljes körűen felszerelésre kerültek a műszaki előírásoknak megfelelő, működőképes fűtési költségosztók.
 • A felhasználói közösség határozatot hozott a fűtési hődíjak fűtési költségosztók adatai alapján történő utólagos elszámolásáról, és a felhasználó képviselője a tulajdonosi közösség részéről megfelelő felhatalmazással rendelkezik a szerződés megkötéséhez.
 • Az elszámolási időszak

minden naptári év május 1. és a következő naptári év április 30. között

 • Az elszámolási időszak alatt a fűtési hő díjszétosztási arányainak megváltoztatása nem lehetséges.
 • A felhasználó képviselője gondoskodik az elszámolási időszak végén valamennyi költségmegosztó leolvasásáról, és a költségosztók adatai alapján az új díjszétosztási arányok meghatározásáról. Valamennyi díjfizetőre vonatkozóan kell arányt megadni, amelyek összesen 100%-ot tesznek ki.
 • Azon lakások esetében, ahol az elszámolási időszakon belül díjfizető változás történt, hődíjkülönbözet nem számolható el, új díjszétosztási arányként is a havi hődíjelszámolások során figyelembe vett díjszétosztási arányokat kell alkalmazni, az adatbekérő lapon szerepeltetni. Az elszámolási időszak utolsó napját követően a BKM Nonprofit Zrt. az adatbekérő lap megküldésével egyidejűleg a képviselő rendelkezésére bocsátja azon épületrészek jegyzékét, ahol az elszámolási időszak alatt díjfizető változás következett be.
 • A BKM Nonprofit Zrt. a Felhasználói közösség képviselője által megküldött igazolt adatbekérő lap beérkezését követő második hónapban jóváírás, vagy terhelés formájában érvényesíti a hődíjkülönbözeteket az elszámolási időszak utolsó napján nyilvántartott díjfizetőknek.

* Az összegek a szerződés megkötésének időpontjában aktuális díjszabás szerint értendők. Felhasználó a mindenkor érvényes díjszabásról itt a honlapon tájékozódhat.