Ürítés-töltés

A fűtési rendszerekben a fűtésszolgáltatási időszakon kívül, nyáron is van víz, annak megelőzése érdekében, hogy a rendszer belülről ne korrodálódjon, illetve, hogy a tömítések ne száradjanak ki. Ezért az épületek fűtési rendszerén végzett munkák megkezdése előtt a fűtési rendszert le kell üríteni, megelőzendő az anyagi károkozást, áztatást.

Az épületek fűtési rendszereinek ürítése/keringtetés leállíttatása az alábbiak szerint lehetséges:

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Budapest Főváros Közgyűlésének 66/2012.(IX.28.) számú Önkormányzati rendelete értelmében Budapesten a Távhőszolgáltatói vagyon részét képező, a hőközponti, illetve a hőközponthoz tartozó berendezések működtetése a FŐTÁV Nonprofit Zrt. feladata. Fentiek értelmében a jogi és műszaki lehetőségek figyelembe vételével az épület(ek) fűtési hálózatának ürítésére és töltésére*, illetve fagyasztásos eljárás esetén a rendszer leállítására-visszaindítására* az Ön megrendelése alapján csak Társaságunk jogosult, az alábbiak szerint:

Fűtési rendszer 

  • május 16 – augusztus 15 között: (A visszatöltésnek augusztus 31-ig meg kell történnie.)
    • 20 600,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 26 162,- Ft munkadíj megrendelésenként
    • csak megbízott által évente egy alkalommal kérhető kéthetes díjmentes ürítés. Díjmentes csoportos ürítést követő visszatöltés esetén a hővételezési helyeken végzett munkálatok ellenőrzésének koordinálása kizárólag a megrendelő feladatát képezi. Kérjük, hogy a fűtési rendszer visszatöltését – saját érdekükben – augusztus 31-ig elvégeztetni szíveskedjenek.
  • augusztus 16 – május 15 között: 41 100,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 52 197 Ft munkadíj megrendelésenként

Használati melegvíz rendszer 

  • Használati melegvíz rendszer ürítését/szivattyú leállítását (csak képviselet vagy hőszolgáltatási megbízott igényelheti)
  • 20 600,- Ft + 27% áfa, azaz bruttó 26  162,- Ft munkadíj megrendelésenként

Az ürítési és töltési tevékenységet társaságunk munkatársai kizárólag munkanapokon 8 és 14 óra között végzik.
 
Kérjük, hogy a fűtési rendszer ürítésére; fagyasztás miatti rendszerleállításra vonatkozó igényét a munkaidőben hívható ügyeleti telefonszámunkon jelezze a tervezett munka megkezdése előtt minimum 2 munkanappal (tel.: 06-1-700-7000). A munkálatok elvégzését követően a töltési/fagyasztás miatti visszaindítási igényét kérjük szintén a munkaidőben hívható ügyeleti telefonszámunkon (tel.: 06-1-700-7000) jelezze. Az egyeztetett töltés időpontjáról kérjük, lakóközösségét tájékoztatni szíveskedjen.
 
Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztói rendszer ürítése díjfizetői megrendelés esetén szeptember 15 – május 15 között csak 1 napra kérhető (az ürítés napján szolgáltatási kötelezettségünk miatt 14 óráig a visszatöltést is meg kell kezdeni), egyéb esetben a fűtési rendszer maximum 3 napig lehet leürített állapotban.
 
A tevékenység költségét a Megrendelő a Távhőszolgáltató által, a mindenkor érvényes díj figyelembevételével kiállított számla alapján köteles kiegyenlíteni.

Az elvégzett ürítés/keringtetés leállítás tényét a megrendelő a helyszínen aláírásával igazolja.
A Felhasználói közösség egyénileg és összességében sem jogosult fűtési díj visszatérítésre a megrendelésre végzett fűtési hálózat ürítéssel-töltéssel, majd az azt követő légtelenítéssel összefüggő szolgáltatás kiesése miatt.

Kérjük, hogy az elvégzett munka ellenőrzésének lehetőségét a fűtési rendszer visszatöltésekor minden esetben biztosítani szíveskedjenek.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a feltöltéshez hálózati víz szükséges, úgy annak víz- és csatornadíj költségét a lakóközösségnek kell viselnie.

Ha épület szekunder oldali  ürítése utáni visszatöltéskor a felhasználói rendszeren (szekunder oldalon) történt szerélési anomália derül ki, illetve váratlan meghibásodás történik (szivárgás, csöpögés, folyás) és erre vonatkozóan a töltés napján 15 óra 20 percig érkezik jelzés, az esetben díjmentesen visszaürítjük és fel is töltjük a rendszert.

Ha a jelzés 15 óra 21 perckor, vagy az után érkezik, akkor már csak az aktuális ürítési díjért  végezzük az ismételt ürítés-töltést számla (mely tartalmazza az ürítési, a töltési és az ehhez kapcsolódó munkálatokat) kiegyenlíthető átutalással, csekken, illetve a munka elvégzése előtt ügyfélszolgálatainkon, ahol lehetőség van, készpénzes, illetve bankkártyás fizetésre is.
 
Letölthető nyomtatvány:

Ürítés/keringtetés leállítás megrendelőlap
 
Továbbá fontos tudni, hogy amennyiben nem maga a díjfizető van jelen a szolgáltatás teljesítésekor, úgy 2 tanús meghatalmazás szükséges.

Eseti rendelkezés hőközponti szabályzó ki- és bekapcsolására

Az „eseti rendelkezés"-sel történő hőközponti szabályzó bekapcsolása, illetve kikapcsolása szeptember 15. – október 14., illetve április 15. – május 15. között egy alkalommal díjmentes. Minden további, illetve egyéb időszakban igényelt „eseti rendelkezés" térítés köteles. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelő a fent megjelölt időszakban eseti rendelkezéssel már 1 (egy) alkalommal módosította a hőközpont kapcsolási igényt, úgy az ismét végrehajtott kapcsolás után a szolgáltató felé díjat kell fizetni. A kapcsolás díja 20.600 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 26.162 Ft, melyet szolgáltató a társasház/lakásszövetkezet/tulajdonos felé utólag számláz ki.

Letölthető nyomtatvány:

 

2022. 09. 01.