A távhőszolgáltató feladatai

A FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatással kapcsolatos feladatait a Távhőszolgáltatási törvény (2005.évi XVIII.törvény a távhőszolgáltatásról), illetve a Közszolgáltatási (korábban Közüzemi) Szerződések, illetve azok 1. számú mellékletei, az Üzemviteli Megállapodások tartalmazzák ugyanúgy, mint a Felhasználói közösségek feladatait.

A Szolgáltató alapvető feladatai közé tartozik a hőenergia biztonságos, és az előírt normáknak megfelelő eljuttatása a Felhasználók felé (a távhőszolgáltatott épületekbe). Ehhez tartozik a hőtermelő és elosztó létesítmények folyamatos üzemeltetése, a teljes, fővárosi szinten lévő több tízezer kilométer hosszú távhővezetéki hálózat folyamatos felügyelete és karbantartása.

További feladatai közé tartozik az adott épület/ek hőszolgáltatását biztosító hőközpontok felügyelete, és annak a közösségek igényeinek megfelelő beszabályozása.

Nem utolsó sorban a Távhőszolgáltató feladata, hogy a szolgáltatás teljesítését akadályozó és tudomására jutott hibák elhárítását, vagyont és életet veszélyeztető esetekben azonnal, egyéb esetekben kapacitástól, és egyeztetéstől függően 4 órán belül megkezdje.