Fűtés indítás-leállítás

A felhasználói közösség képviselője által megkötött, a Közszolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletét képező Üzemviteli megállapodásban rögzített értékeknek megfelelően indítjuk, illetve állítjuk le a fűtésszolgáltatást.

Az Üzemviteli megállapodás tartalmazza többek között a Távhőszolgáltató és a Felhasználói közösség szolgáltatással kapcsolatos feladatait. További információ a "Képviselők részére - Üzemviteli Megállapodás" menüpontnál.

A tulajdonosi közösségek a képviselőik, illetve hőszolgáltatási megbízottjuk útján az épület fűtésének ki- és bekapcsolására az Üzemviteli megállapodásban foglaltaktól eltérően is rendelkezhetnek.

 A hőközponti szabályzó Üzemviteli megállapodásban rögzítettektől eltérő ki-/bekapcsolását csak az erre rendszeresített ESETI RENDELKEZÉS Hőközponti szabályzó ki/be-kapcsolására" nyomtatvány megküldését követően végzik el munkatársaink.

Az eseti rendelkezést épületenként külön-külön kérjük kitölteni. A helyesen kitöltött és aláírt megrendelést email útján a futesinditasleallitas@fotav.hu címre szíveskedjen megküldeni. A hiánytalanul kitöltött és aláírt eseti rendelkezés beérkezését követően tudják munkatársaink a megrendelés rögzítését és a kapcsolást elvégezni.

Internetes ügyfélszolgálatunkon a képviselői regisztrációval rendelkező Partnereink már online is kezdeményezhetik az általuk kezelt épületek ESETI fűtéskapcsolását. Ebben az esetben papíralapú megrendelés kitöltésére nincs szükség.

Eseti rendelkezés hőközponti szabályzó ki- és bekapcsolására

Az „eseti rendelkezés"-sel történő hőközponti szabályzó bekapcsolása, illetve kikapcsolása szeptember 15. – október 14., illetve április 15. – május 14. között egy alkalommal díjmentes. Minden további, illetve egyéb időszakban igényelt „eseti rendelkezés" térítés köteles. Amennyiben a megrendelő a fent megjelölt időszakban eseti rendelkezéssel már 1 (egy) alkalommal módosította a hőközpont kapcsolási igényt, úgy az ismét végrehajtott kapcsolás után a szolgáltató felé díjat kell fizetni. A kapcsolás díja 20.600.-Ft + 27% áfa, azaz bruttó 26.162.-Ft, melyet szolgáltató a társasház/lakásszövetkezet/tulajdonos felé utólag számláz ki.

Letölthető nyomtatvány:

ESETI rendelkezés hőközponti szabályzó ki- és bekapcsolására

 

2022. 09. 20.