Távhőszolgáltatás

Általános tájékoztatás a távhőszolgáltatásról, mint termékről, meddig terjed a szolgáltató feladata

A háztartások mindennapos működésének elengedhetetlen része a hőenergia felhasználás, fűtésre és a hálózati ivóvíz felmelegítésére. Ezen hőenergia előállítása és felhasználása jelentősen függ az előállítás módjától a felhasználásának kialakításáig.

A különböző energiahordozók más-más fűtési módot tesznek lehetővé.

  • Lehet a fűtés egyedi, amikor helyiségenként van elhelyezve egy-egy kályha, vagy konvektor.Ennél korszerűbb megoldás, amikor az egész lakást vagy családi házat egyetlen fűtőberendezés, kazán fűti.
  • Többemeletes, soklakásos épületek esetén mind az épület, mind pedig a fűtési- és melegvíz-ellátó berendezések megépítésénél és üzemeltetésénél jelentős költség-csökkentés érhető el, ha a fűtést és a melegvíz-ellátást nem lakásonként külön-külön működő berendezések, hanem központi fűtésű rendszer biztosítja.
  • Több épület, háztömbök és nagy lakótelepek hőellátása is megoldható úgy, hogy tőlük távol, nagy teljesítményű kazánokat üzemeltető fűtőművekben történik a szükséges hőenergia előállítása. Így kevés helyen, a leghatékonyabb tüzeléstechnikával, a lakókörnyezettől távol, a lehető legkisebb levegőszennyezéssel működő hőtermelés valósítható meg. Ezt nevezzük távhőszolgáltatásnak.

 
Távhőellátásnál tehát a hőtermelés nem a fűtést igénybe vevő épületben, hanem a lakóhelytől távolabb eső fűtőműben vagy fűtőerőműben történik, ahonnan távvezetékrendszeren keresztül jut a forró (magasabb mint 100°C-os) hőhordozó közeg a fűtendő épületig. Az épület pincéjében egy hőátadó berendezésen keresztül a forró közeget átalakítjuk szekunder melegvíz hőhordozó közeggé, majd a fogyasztói (szekunder) rendszeren keresztül eljuttatjuk az egyes helyiségekben lévő fűtőtestekhez.
 
A szükséges villamos energiát szintén a lakókörnyezettől nagy távolságban működő hagyományos (úgynevezett kondenzációs) erőművekben állítják elő, azonban a tüzelőanyag energiatartalmának több mint 50%-a villamosenergia-termelésre nem hasznosítható, így az kárba vész. Ezen energia részben hőenergiaként van jelen, melyet a távhőszolgáltatásban is fel lehet használni.

Hőtermelés - hulladékhő hasznosítás

A távhőellátó rendszerek létrehozása költséges. Ugyanakkor a villamosenergia-termelésnél és más ipari folyamatokban, valamint a hulladékégetésnél keletkező hő így hasznosítható lesz. A "hulladékhő" felhasználása összességében olcsóbbá teszi mind a villamos energia előállítását, mind pedig a távhőszolgáltatást, valamint folyamatos és biztonságos üzemeltetési feltételeket teremt. Ez egyben környezetkímélő megoldás is, mert a lakókörnyezetben nem keletkezik égéstermék, továbbá kevesebb tüzelőanyagot kell elégetni, mintha a szükséges hő- és villamos energiát külön-külön állítanák elő, ezáltal csökken a Föld légkörét terhelő széndioxid-kibocsátás.