Szakmai szövetségek, tagságok

MATÁSZSZ
 

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége önálló jogi személyiségű országos szakmai szervezet, amely a magyar törvényeknek megfelelően, elsősorban az 1989. évi II. törvény szerinti előírásoknak megfelelő tartalmú alapszabály figyelembevételével működik.

A Szövetség tagjai - összesen 60 cég - távhőszolgáltatással foglalkozó szervezetek, gazdasági társaságok, vállalatok és intézmények, amelyek azzal a céllal szövetkeztek, hogy legyen egy olyan szervezet, amely érdekeiket szakmai és gazdasági szempontból közöttük egyezteti, az államigazgatás, a tulajdonos önkormányzatok és az egyéb döntéshozó szervek felé közvetíti és képviseli.

A Szövetség a távhőszolgáltatást érintő jogszabályalkotások előkészítése során tagjaival egyeztetett érdekeket képvisel a fenti célok teljesítése és realizálása érdekében.

Az érdekképviselet keretében a tagok kezdeményezésére koordinálja, szervezi a gazdálkodó szervezetek, vállalatok összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, amelyek az egész szakma, vagy egy-egy szakterület jó hírneve és a gazdálkodási, szolgáltatói érdekek érvényre juttatása körében bármely téren felmerülnek. Figyelemmel kíséri és szükség esetén kezdeményezi az illetékes gazdaságirányítási szerveknél a jogszabályok és a gazdasági környezetet érintő intézkedések felülvizsgálatát, módosítását.

A tagokkal közösen kidolgozza és karbantartja a szakmára jellemző szakmai, etikai normákat, ügyel ezek betartására, és fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérő magatartással szemben.

A Szövetség segíti tagjainak a többi gazdálkodóval, vállalkozóval, valamint a tevékenységükkel kapcsolatos igazgatási és társadalmi szervezetekkel való együttműködést. Szakmai és jogi ajánlások és útmutatók közreadásával segíti a tagok műszaki, fejlesztési és gazdasági tevékenységét.

Együttműködést épít ki és tart fenn mindazon önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, érdekcsoportokkal, akikkel szemben a tagok érdekeinek érvényre juttatása azt indokolttá és szükségessé teszi.

A Szövetség kapcsolatot tart az illetékes minisztériumokkal, az Országgyűlés szakbizottságaival, a Magyar Energia Hivatallal, az önkormányzatokkal, szakmai és egyéb társadalmi szervezetekkel.

A Szövetség tagja a Nemzetközi Távfűtési Szövetségnek, az EUROHEAT and POWER unichal-nak.

A Szövetség a nemzetközi szakmai-gazdasági kapcsolatok elmélyítése érdekében szakmai információk beszerzésével, szakmai napok megrendezésével, szakmai delegációk küldésével és fogadásával, hozzájárul a szakmai fejlődéshez. Kapcsolatot tart külföldi szakmai szervezetekkel, szövetségekkel, amelyekkel kölcsönösségen alapuló megállapodások keretében közösen szervezi a tagság közvetlen kapcsolatait.

A Szövetség folyamatosan tájékoztatja tagjait a távlati és időszerű általános gazdasági, fejlesztési célokról, gazdaságpolitikai elgondolásokról. Önállóan és tagjain keresztül szakmai sajtó- és propagandamunkát végez a szakterületen tevékenykedő tagok munkájának segítésére.

A Szövetség, tagjai közötti vitás ügyek rendezésében - felkérésre - békéltető, jószolgálati feladatokat lát el. A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségét 1994.január 1-jén alapította a Magyar Köztársaság tizennégy legjelentősebb távhőszolgáltató vállalata. Jelenleg a 60 tagvállalat a távhőszolgáltatás mintegy 85 %-át képviseli az országban, az ellátott 650 ezer távhőellátásban részesülő lakásból 580 ezer lakás távhőellátását végzik a Szövetség tagvállalatai.

A rendes tagvállalatokon kívül 45 pártoló tagja is van Szövetségnek. A pártoló tagok olyan belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek, amelyek tevékenységükkel, illetve az általuk gyártott, forgalmazott termékekkel a távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódnak, illetve azt elősegítik.

http://www.tavho.org