Díjmeghatározás

A lakossági felhasználóknak és külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjai hatósági árak, az árhatósági jogkört a Nemzeti Fejlesztési Miniszter gyakorolja.

A távhőszolgáltatásra lakossági fogyasztóval (az épület tulajdonosa, társasház, közös tulajdonban levő épület esetén a tulajdonosi közösség) a közüzemi szerződést határozatlan időre szólóan, írásban kell megkötni. A szerződés tartalmát az 157/2005. (VIII.15.) számú Kormányrendelet 3. sz. melléklete, a Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat távhőszolgáltató üzletszabályzatának melléklete határozza meg.

Társaságunk az egyéb felhasználók vonatkozásában a közzétett (http://www.fotav.hu/a-tavhoszolgaltatas-dija) nem lakossági távhőszolgáltatási díjakat alkalmazza.

A távhőfogyasztás hőközponti, vagy hőfogadó állomáson történő mérésével megállapított díj kiegyenlítése az épületrész-tulajdonosok egymással történő megállapodása szerint együttesen, vagy épületrészenként külön-külön történhet.

A távhőszolgáltatással kapcsolatos díjfizetési kötelezettség és más pénztartozás a társasházi tulajdonostársait és a lakásszövetkezet tagjait nem terheli egyetemlegesen.

A távhőszolgáltatásra lakossági fogyasztóval (az épület tulajdonosa, társasház, közös tulajdonban levő épület esetén a tulajdonosi közösség) a közüzemi szerződést határozatlan időre szólóan, írásban kell megkötni. A szerződés tartalmát az 157/2005. (VIII.15.) számú Kormányrendelet 3. sz. melléklete, a Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat távhőszolgáltató