Jogi háttér

A távhőszolgáltatás a Polgári Törvénykönyv szerint közüzemi szerződés alapján nyújtható közszolgáltatás. A közszolgáltatások megszervezését és működtetését közigazgatási területükön az Önkormányzati Törvény a helyi önkormányzatok feladatai közé sorolja. Budapesten ez a Fővárosi Önkormányzat feladata. Több közüzemi szolgáltatással (víz, csatorna, áram, földgáz) azonosan a távhőszolgáltatás is vezetékes szolgáltatás. A vezetékhálózat megépítése igen jelentős beruházási összegből valósítható meg, ezért egy településen csak egy-egy ellátó rendszert építenek ki. Ennek következtében a vezetékes közüzemi szolgáltatások úgynevezett természetes monopóliumok, amelyek működése részletes és magas (törvényi) szintű jogi szabályozást tesz szükségessé. A távhőszolgáltatásról is törvény rendelkezik.

Ezen az oldalon olvasható

továbbá megtalálja itt